طرح کمیسیون عالی انتخابات تصویب شد

خبرگزاری فارس در تیتر اول خود نوشت: با نظر مقامات عالی نظام و تایید شورای نگهبان، کمیسون عالی انتخابات خارج از نظارت دولت و شورای نگهبان تشکیل می شود. این طرح در راستای سیاست های کلان جمهوری اسلامی در حوزه مشروعیت و کارآمدی اتخاذ شده است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده