اگر شهید مطهری زنده بود؟

خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری را که به راستی فرزند زمان و مکان عصر خودش بود. طبیعی است در ایران امروز با این حجم چالش اجتماعی و سیاسی جای ایشان بسیار خالی است. هرچند که اگر بودند معلوم نبود چه استفاده ای از ایشان می شد.

مهم این است که اگر شهید مطهری این عصر را می دیدند یقینا برای دفاع از ارزش ها و شعایر دینی مردم را به زلزله هشدار نمی داد، مخالفش را بزغاله و گوساله نمی خواند، دگراندیش را محارب نمی خواند و منتقدش را خارج از دفاع و کیان اسلامی نمی دانست.

استاد مطهری برای بیان نظر خود، تهمت درمانی نمی کرد و مکتشف رابطه منتقدش با سورس و سیا و موساد نمی شد و حتما اندیشه ها و افکارش را همراه با شرایط زمان و مکان بیان می کرد.

دوست ندارم که تصور کنم اگر استاد مرتضی مطهری زنده بود و همچنان آن افکار اصولی، اصلاح طلبانه و روشنگرانه اش را می داشت، الان جزء سران فتنه محسوب می شد یا خواص بی بصیرت، اما مطمئنم اگر زنده بود خون دل می خورد و تیر در گلو می داشت.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.