جنایت اسراییل: مشروعیت فزون تر ترکیه و بی آبرویی بیشتر اعراب

جنایت و شرارت تازه اسراییل بار دیگر نشان داد که قدرت های جهانی تا چه اندازه به شعارهای خود پایبند هستند. از سوی دیگر ما باید خدا را شکر کنیم که اسراییل چنان حماقت هایی می کنند که تمام مظلوم نمایی های اخیرش را که به واسطه سیاست های غلط تبلیغی دولت احمدی نژاد به دست آورده بود، بعد از جنایت جنگی در غزه، اینک با خشونت برهنه اش در برابر کاروان کشتی های صلح به باد داد.

با این جنایت، ترکیه با ایران در صف اول مبارزه با اسراییل قرار می گیرد و موضع اش را تحکیم می بخشد.  از سوی دیگر برخورد کشورهای جهان با این جنایت و هم دردی آنها با ترکیه نشان داد که تا چد حد ترکیه در جهان بر مشروعیت و محبوبیت اش افزوده شده و آن چه نصیب اعراب مرتجع شده است، همانا روسیاهی و بی آبرویی بیشتر

امام خمینی در پیام اش به مناسبت پذیرش قطع نامه ۵۹۸ می فرمایند: ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگى به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم. و این را باید از اصول سیاست خارجى خود بدانیم. ما اعلام مى کنیم که جمهورى اسلامى ایران براى همیشه حامى و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است. و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامى و آسیبناپذیر نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به مبانى عقیدتى و تربیتى اسلام و همچنین به اصول و روشهاى مبارزه علیه نظامهاى کفر و شرک آشنا مى سازد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.