یک عروسی و دو میلیارد مخاطب

جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ دو میلیارد نفر؛ نشستند و پیام کلیسای وست مینستر ابی را دیدند؛
به دو میلیارد نفر نشان داده شد که پیام مسیحیت و سنت کلیسا چیست؛
دومیلیارد نفر علمای لندنی را دیدند که هم می توان مومن بود و هم آراسته؛
دومیلیارد نفر دیدند که هم‌جنسبازان هم به کلیسا راه داده می شوند؛
دومیلیارد نفر دیدند که عروس می تواند در اوج سادگی باشد؛
دومیلیارد نفر دیدند که در یک عروسی سلطنتی؛ زعمای سیاست جهان از اوبامای آمریکایی تا سارکوزی فرانسوی، جایی ندارند؛
از این دومیلیارد نفر؛ بودند کسانی که با دیدن کت قرمزها؛ رگ استعماری شان بیرون می زد و یاد می کردند از شلاق تبختر و غرور استعماری بر بدن رنجور ملت هایشان
این سلطنت بریتانیا است که  نزدیک به ۶۰سال تلاش کرده؛ چهره ی خود را ملیح نشان دهد؛ تا نسل جدید نداند و فراموش کند نقش سلطنت بریتانیا را در سقوط دولت ملی مرحوم مصدق؛ سنگ اندازی استقلال هند؛ عراق و مسئله فلسطین و ….

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.