عکس هایی دیده نشده از مقتدی صدر

سید مقتدی صدر، چهارمین فرزند شهید آیت الله سید محمد صدر (متولد ۱۹۷۳) رهبر جنبش صدر و از تنها بازماندگان خاندان بزرگ صدر عراق است؛ خاندانی که از ایران تا عراق و لبنان جایگاه ارزنده ای دارند. وی در صحنه ی سیاست عراق یکی از موثرترین و با نقوذترین رهبران سیاسی است. بعد از بحران انتخاب دولت در عراق، جنبش صدر توانست جایگاه خود را با عنوان یک بازیگر فعال و موتلف سیاسی که از تاکتیک های افراطی دست کشیده است، تثبیت کند.

سیدمقتدی صدر اینک برای تحصیل در قم به سر می برد و سفرهای منظمی به عراق دارد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده