بیست و هشت مرداد و کودتادرمانی آمریکا

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲  و سرنگونی دولت محمد مصدق علاوه بر عرصه سیاسی ایران در سیاست جهانی هم این تاثیرات عمیقی برجای گذاشت. احیاء و تقویت حاکمیت خوکامه و اقتدارگرای محمدرضا شاه پهلوی و از بین رفتن باقی مانده ناچیز قانون اساسی مشروطه از مهمترین تاثیرات عملیات آمریکایی – انگلیسی آژاکس در ایران بود.
در سیاست جهانی هم کودتای موفق کرومیت روزولت پسر ارشد تئودر روزولت  باعث شد سازمان سیا اعتماد بنفس زیادی پیدا کند و آمریکا در هرجای جهان که با ساختار سیاسی مشکلی داشت، با نسخه کودتادرمانی سازمان سیا، برای رسیدن به اهداف خود گام بردارد: گواتمالا، اندونزی، برزیل، شیلی و …
با گذشت  ۵۸ سال از کودتای ۲۸ مرداد، هنوز برخی از تاثیرات عمیق آن در عرصه سیاست ایران به چشم می خورد که از آن جمله می توان به بی اعتمادی شدید حاکمیت  به احزاب اشاره کرد.
:: فهرست مداخلات آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم کودتای ۲۸ مرداد در ویکی پدیا عکس های ۲۸ مرداد در موسسه مطالعات تاریخ معاصر
پیشنهاد کتاب: یکی از جدیدترین کتاب های نوشته شده درباره کودتای ۲۸ مرداد، کتاب «همه مردان شاه» اثر استفان کینزر است که در ایران ترجمه های متعددی از آن منتشر شده. کینزر در این کتاب کودتای ۲۸ مرداد را به صورت داستانی مستند روایت می کند. به نظرم یکی از نکات برجسته کتاب روایت مباحث و مذاکرات صورت گرفته در آمریکا و انگلیس برای انجام عملیات آژاکس است. کینز در کتابش به یک نکته ظنز در فرایند اجرای کودتا اشاره می کند: کودتا قرار بود پنج شنبه ۲۲ مرداد اجرا شود که اجرا کنندگان با بیان این که پنج شنبه  و جمعه روز تعطیل ایرانی هاست و آنها در این روز هیچ کاری انجام نمی دهند از جمله کودتا، تاریخ دیگری را معین می کنند.
PDF کتاب همه مردان شاه کتاب صوتی همه مردان شاه، ترجمه رضا بلیغ

دسته‌هادسته‌بندی نشده