افاضات نخست وزیر دولت ترور


خیلی رو می خواهد بزرگترین تسلیحات کشتار جمعی خاورمیانه را داشته باشی؛
سال ها به پیر وجوان و زن و مرد رحم نکرده باشی؛ ید طولایی در نسل کشی و قتل عام داشته باشی؛
اروپا رو درگیر خودت کرده باشی; از آمریکایی ها کولی بگیری؛ بد نام و مصدر تروریسم در اقصی نقاط جهان باشی؛
بعد بیایی از ایران یک چهره بی منطق و جنگ طلب ترسیم کنی؛
این شرح اسراییل است که نخست وزیرش در سخنانی گفته: باید برای ایران خط قرمز ترسیم شود;
….. به قول میرحسین موسوی نقش مار می کشند…

دسته‌هادسته‌بندی نشده