مسئول سقوط ارزش پول ملی

فلذا; از این منبر مجازی اعلام می دارم;
مسول سقوط ارزش پول ملی و سعود {صعود} بهای دلار امپریالسم آمریکا;
در شرایط حساس کنونی;
نه استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل; و دولت کریمه و مهرورز;
که رسانه ها و حواریون آن هستند;
ولا غیر;

دسته‌هادسته‌بندی نشده