چرخه معیوب مصری

محمد مرسی؛ که حالا باید او را رییس جمهور سابق مصر بدانیم؛ درگیر همان آش و آتشی شد که در سوریه آن را هم می زد؛
بخشی از جامعه با حضور خیابانی و حمایت رسانه ای خواسته ای را به بخشی دیگر از جامعه تحمیل می کند؛ اگر او به دستور ارتش تمکین کند و از قدرت کنار رود؛ فاتحه مشروعیت انتخابات را در مصر باید خواند؛ و اگر کنار نرود جامعه به سوی خشونت پیش می رود و همان «وضعیت ویژه» ۴۰ ساله حاکم می شود و با انتخابات بعدی لابد قطب دیگر؛ سکولارهای مصری؛ رای می آورند؛ و این بار نوبت اسلام گراهای سلفی و اخوانی می شود تا با حضور خیابانی؛ دولت سکولار را بربیاندازد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده