عکس نادیده ای از سفیر ایران در بغداد و شهید تهرانی مقدم

حسن دانایی فر

حسن دانایی فر سفیر کنونی جمهوری اسلامی ایران در بغداد به همراه شهید حسن تهرانی مقدم و شهید شفیع زاده در دوران دفاع مقدس

دسته‌هادسته‌بندی نشده