نخستین عکس غیر رسمی سید هادی خامنه ای

سید هادی خامنه ای

حجت السلام سیدهادی خامنه ای در دفتر کارش در پژوهشکده تاریخ اسلام صفحه اول روزنامه ها را نگاه می کند. عکس: صادق حسینی

دسته‌هادسته‌بندی نشده