سیدهادی خامنه ای در گود زورخانه

بازنشر: پارسینه، ایسنا،  آینده، آفتاب، مناظره، نامه، سلام نو، جمهوریت، جنوب نیوز، شفاف، شبستان

سید هادی خامنه ای در زورخانه

آسد هادی خامنه ای؛ بیش از ۵٠ سال است که ورزش زورخانه ای می کند؛ او از جمله روحانیون بلندپایه ای است که از دوران نوجوانی برای ورزش اش هزینه می کرده است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده