امامان جمعه ای که به همه ی کاندیداها ۱۰۰ درصد رای می دادند!

علی اکبر ولایتی

دکتر ولایتی بازی سازی و بازی خراب کن انتخابات سال گذشته بود. همان انتخابی که با رد صلاحیت هاشمی و مشایی و ورود سعید جلیلی آرایش اش پیچیده تر شده بود. برخلاف ۸۴ که کار رسانه ای ستاد آقای هاشمی را با محمد گلزاری جلو بردیم و انتخابات ۸۸ که با دوستان برای مهندس موسوی کار کردیم. در این انتخابات برای عکاسی با دکتر ولایتی همراه بودم.

اولین برنامه نامزدها معمولا حضور در گلزار شهدا و دیدار با امام جمعه بود. در ۱۴ استانی که رفتیم در بیشترشان همین امامان جمعه می گفتند: «بر ما حجت تمام شده و حتما و قطعا به شما(دکتر ولایتی) رای می دهیم.» . با یکی از اعضای اصلی ستاد قالیباف تماس گرفتم و گفتم: فلانی اینا این طوری می گنا. گفت: عجب! عین این صحبت ها را هم به ما زده اند. تیم جلیلی هم مدعی بود که امامان جمعه گفته اند: رای ما ۱۰۰ درصد جلیلی است. خلاصه معلوم شد بیشتر امامان جمعه به نحو شایسته ای در باد در می غلتیدند و به همه «بله» می گفتند.

حتما حسن آقای روحانی هم لباسان و هم صنفان خود را بهتر می شناسد و می داند چه گونه با آن ها تعامل کند. فکر می کنم مردم هم در این سی و چندسال توانسته اند تشخیص دهند: حرف راست را باید از چه کسی شنید. به قول استاد امجد: آقایون! من عمامه به سر نماد اسلام نیستم! اسلام ینی امام باقر و امام صادق. ما کجایمان شبیه امام باقر است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده