ديدار با خاتمي

. یوم الارباع ماضی مورخ ۵ اردیبهشت به همراه مهمانانی از ترکیه بعد از این که نماز را در حسنیه جماران به جماعت خواندیم به دیدار سیدمحمد خاتمی رفتیمديدار با خاتمي.
سیدمحمد خاتمی با رویی خوش و همچون همیشه خندان مهمان را پذیرفت. ابتدا به انگلیسی، بعد عربی و فارسی و ترکی  صحبت ها آغاز شد. در کنار مهمانان صادق خرازی هم در جلسه حضور داشت.
دوستان ترک ابتدا نمایی از فعالیت های فرهنگی خود ارایه دادند و سپس رییس موسسه گفت و گوی تمدن ها گفت: در دنیای امروز نمی توان منتظر دولت ها بود تا ارتباطات فرهنگی را به پیش ببرند. نهادهای مردمی و غیر دولتی باید پیشگام ارتباطات فرهنگی باشند.
ایشان همچنین بر لزوم فعالیت NGOهاي فرهنگي و آموزشي تاكيد كرد و افزود: با ارتقا سطح فرهنگ و آموزش بستر گفت و گو مهيا مي شود.
سيدمحمدخاتمي گفت: براي تبليغ اسلام بايد ابتدا خود اسلام را شناخت.
در پايان ديدار هم دوستان ترك يك جلد قرآن نفيس كه تنها سيصد نسخه از آن در جهان منتشر شده است به ايشان اهدا نمودند.
….
اما بعد از ديدار و بعد از ظهر كه حتي ورزش مي كردم، حزن عميقي در من زنده شد. مي انديشيدم چطور شخصيتي چون خاتمي مورد  اقبالي جهاني است آن وقت در كشور خودش حتي اخبارش كاملا غرض ورزانه منتشر مي شود، اگر منتشر شود. چقدر خوب از سرمايه هاي معنوي فرهنگ ايراني در ايران حمايت مي شود.
۲. بعد از مدت ها تيتري خواندم كه واقعاً جايزه دارد. اين تيتر مربوط به خداحافظي شوراي شهر دوم تهران بود كه در صفحه اول  روزنامه جام جم چهارشنبه چاپ شده بود:     بهشت؛ آنها كه ماندند، آنها كه رفتند!

دسته‌هادسته‌بندی نشده