روح خدا؛پدر امت

نوشتن درباره امام هم سخت است و هم آسان و البته سخت بدان سبب كه اختيار كردن واژگان در معاني براي توصيفش. حضرت روح الله كه دوران هاي مختلفي را در عمر خود گذراند در حالي كه متكلمي بي بديل بود فيلسوف بود و عارف نيز هم. اگر در فقه به تبحر حكم مي داد در فلسفه نيز صاحب انديشه بود و فلسفه اش را با عرفان درآميخته بود تا نزديك تر با محبوب خود باشد. سالكي كه دنيا در پيش چشمانش هيچ بود. او همو بود كه آمدنش تعبير انا فتحنا لك فتحا مبينا را در دل ايرانيان زنده كرد.

پدر پير ما، مرشد ما، رهبر ما و امام ما، روح الله، روح خدا بود و پدر امت. به همان راحتي و سادگي كه حرف مي زد چنان پايه هاي انديشه و احساست را بهم مي ريخت در حالي كه خيلي از حضرات و اعظام دانشگاه چنان پيچيده گويي را روش خود كردند كه هم خود كمتر مي فهمند و هم  ديگران.

روح خدا، پدر امت

اگر از من بپرسيد كدام ويژگي هاي امام متمايزتر است، به تدبير و اقتدار و روشن بيني ايشان اشاره مي كنم. پدر مهربان ملت امام سفر الهي خود را وقتي شروع كرد كه وضعيت كشور را به ثبات رسانده بود. حال ما مانده ايم و خاطرات و دلتنگي ها و دل مشغولي ها. ما مانده ايم و ياد روح الله. ما مانده ايم و بغض تركيده در گرماگرم خرداد ۶۸٫ في الواقع مايه مباهات ما بود كه دوران امام را هرچند در كم سالي درك كرديم و به بضاعت اندكمان معيار خود را برداشته ايم.

خاطرات و زندگي همان دوران به من آموخت كه تنها راه توسعه مادي و معنوي ايران و جامعه ايراني بازگشت به انديشه هاي ناب و روشن حضرت امام و در پيش گرفتن تدبير و راهبرد امور مانند ايشان است، هرچند كه با وضع كنوني مملكت اين كار چه در ساحت انديشه ديني و چه در ديگر ساحات سخت و صعب و نفس گير است.

وب نوشتم را با ياد جمله اي كه در ديداري خصوصي به سيدمحمد خاتمي گفتم پايان مي برم: امام ما امام اخلاق بود و نه امام قدرت.
وصيت نامه الهي – سياسي امام
امام و گل آقا، از زبان مرحوم صابري فومني، اعتماد ملي
فتواي منتشر نشده و بي نظير امام در مورد حجاب از زبان حجت الاسلام والمسلمين سيدهادى خسروشاهى

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.