العلماء باقون، باقي همه درب و داغون

مرحوم آيت الله فاضل لنكرانيآقاي فاضل لنكراني كه خبر بيماريش از مدت ها پيش مطرح بود امروز ظهر در بيمارستاني در لندن دار فاني را وداع گفت. حتما همه اين خبر را شنيديد. اما چيزي كه خيلي جالب است اولين پيام دفتر ايشان است كه متذكر بود: دفاتر ايشان ديگر وجوهات نمي گيرند. اگر به خاطرمباركتان رجوع كنيد متوجه مي شويد كه اولين بيانيه دفتر امام بعد از خبر فوتشان همين بود: كه دفاتر امام ديگر وجوهات نمي گيرند. اين نكته خود جاي تامل بسيار دارد.
به هر حال ما از ايشان خاطره خوبي داريم و ايشان را روشن ضمير و به دور از سياست بازي مي دانيم. خدايش بيامرزد. تا الان كه ساعت ۲۲:۱۵ دقيقه شب فوت ايشان است، هنوز هيچ خبري در سايتشان نيست و آخرين خبر مربوط به بازگشت ايشان از بيمارستان به قم است!

وزير لجن مالي
وزير لجن مالي ارزش هاي: اسكندريوزير احمق و پخمه كابينه مهرورزي در هفته جهاد از افتتاح كارخانه اي كه يك پارچه ساده خير مقدم براي مردك زده بودند، امتناع كرد. اگر من جاي مدير آن مجموعه بودم بي شك شلوار زيرين مردك معروف به خشتك را به نشانه پرچم بر ماشينش علم مي كردم. كسي نيست بگويد: بي شعور اين پارچه كه از تصاوير ۲۰:۳۰ نشان مي داد خيلي خيلي كمتر از بنرهاي تبليغاتي احمدي نژاد است، چه جاي تملق است. اگر اين پارچه تملق آميز است پس آن بنرهاي ۲۰-۳۰ متري كه بايد احمدي نژاد را بسوزاند و كباب كند؟ پس چرا احمدي نژاد اين برنامه هاي را لغو نمي كند؟ مردك احمق اين همه هزينه كه تو بر سر بيت المال گذاشتي تا با محافظين و همراهان به آن كارخانه بروي كمتر از آن تكه پارچه بود؟ مي مردي و مي رفتي كارت را انجام مي دادي بعد انتقاد مي كردي و تذكر مي دادي.
في الواقع اين عمل وزي جهادوكشاورزي، چيزي جز لجن مال كردن ارزش ها نيست.

 

 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.