مناظره الله بختكي الياس نادران

۱٫ ديروز خيلي بي حوصله و خسته  بخش پاياني گفت و گوي شبانگاهي شبكه دو را ديدم: مناظره دكتر عبده تبريزي و الياس نادران. مناظره اي پيرامون نامه ۵۷ اقتصاد دادن! نكته از اولين نكات جالب اين كه نادران گفت: … البته من متن كامل نامه را نخواندم ولي در اين بخش …. !! در بخشي كه دكتر عبده در پاسخ به ادعاها و انتقادات سياسي نادران آمارهاي رسمي بانك مركزي را ارايه مي داد، نادران با گفتن  واسلاما! وا محمدا! و تورما! سعي در برهم زدن تمركز عبده داشت و با سفسطه مي خواست ذهن مخاطب را آشفته كند.  البته دور از ذهن هم نيست كه اين آقايان بتوانند منطقي فكر كنند و عمل!¼br> بازتاب: پاسخ به منتقدان دولت به سبك همسر الهام  راستي اين بار زن الهام پاچه ضرغامي را گرفته است: ضرغامي با هضم در “فرهنگ برره” كودتاي ضدملي را نه با شجاعت؟! كودتاگران ۲۸ مرداد، بلكه با روش “بازي شطرنج برره‌اي” دنبال مي‌كند.Š

۲٫ طرح امنيت اجتماعي ناجا به پارك ها رسيد. در اين كه برخي از پارك ها نا امن هستند شكي نيست، جامعه اي كه امنيت آن فقط با حضور ظاهري پليس حفظ مي شود، جامعه اي پليسي و نا امن است و هيچگاه امنيت در آن تامين نخواهد شد. البته هرچند اين تدبير با سياست هاي دولت هماهنگ است. مثل گوجه فرهنگي و سيب زميني و ميوه و … كه هرجا مشكل بود اولين فكر كه به ذهن آقايان مي رسد، واردات است. در اين سو هم هرجا احساس ناامني شد بلافاصله پليس تزريق مي شود. به همين راحتي! چند وقت پيش كه سفري به بلاد فرنگ داشتيم در حدود ۱۴ روز و ۳-۴ كشور را ديدم، اين همه پليس نديدم كه از زمان اجراي اين طرح ارتقا اجتماعي در تهران ديدم. به نظر شما چند وقت ديگر تعريف ايران از امنيت ارتقا مي يابد؟

۲٫۵٫ ماجراي آن زن كتك خورده در ميدان ۷تير كه با كمك مردم از دست پليس نجات يافت را كه يادتان است مشخص شد كه در آن داستان آن زن مجرم بوده است! براي همين مورد مهرورزي قرار گرفت و اگر مردم نرسيده بودند چه بسا كه از شدت مهرورزي جان به عزراييل داده بود.  فيلم ماجرا

۲٫۷٫ راستي از ماشين ريش تراش كوي دانشگاه چه خبر؟ پيدا شد؟

تحريريه هاتف

۳٫ سوم تير هم كه بخشي از تاريخ معاصر ايران است گذشت و آب هم از آب تكان نخورد. در آن ايام كه يادش به شر، من در هاتف بودم و با كمك محمد گلزاري  سايت را اداره مي كرديم و آن سو تر حاج محمدزمرديان و ميثم  زمان آبادي انتخاب ۹ را. ذكر خاطرات آن ايام نه در حوصله من است و نه براي شما جذاب، اما از باب ياد آوري نماي سايت آن روز را مي گذارم.

۴٫ ماجراي عكس هاي جديد خاتمي  و زنان هم داستان ملال آوري شده است تا اصولگرايان ناكارامد، فضا را آشوب زده كنند. اما اگر من جاي سيدمحمد خاتمي بودم در اين خصوص سكوت پيشه مي كردم تا بهانه به دست مخالفين نداده باشم.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.