ناگهان بنزين

در پب بنزين پمپ بنزين ها سوختندديشب ناگهان بنزين سهميه بندي شد و مردم به خيابان ريختند و واكنشي تند به اين كار نشان دادند و پمپ بنزين آتش  زدند و كردند آنچه شنيديد و خوانديد. صرف نظر اين كه مسخره است براي كشوري كه توليد كننده نفت است، هم بنزين وارد كند و هم در نهايت آن را با قيمت بالا در اختيار مردم قرار دهد به اين موارد هم توجه كنيد:

 ۱٫  شايد آن روزي كه مجلس اصولگراي هفتم با طرح تثبيت قيمت ها، جلوي افزايش منطقي قيمت سوخت و ساير خدمات عمومي را گرفت، به اينجا فكر نمي كرد كه روزي شخصي از خودشان بر صندلي دولت مي نشيدند و در سياه چال قيميت ها فرو مي افتد. شايد اگر آن روز قيمت ها با تورم پيش مي رفت در اين زمان كمتر به مردم فشار مي آند. هر چند كه دولت چنان تورم را چاق كرد كه هيچ كس تا كنون نكرده بود. ۲٫ با دوستان اهل تركيه بحث بود و مي گفتند شما در اينجا بنزين مفت داريد از آب ارزانتر است و چنين و چنان و بايد سوبسيدش را دولت وردارد. گفتم : آري بنزين در ايران چنين است و من هم چنين نظري دارم كه با كم شدن سوبسيد بنزين اين هزينه در جاي ديگري هزينه مي شود. اما اگر دقيق تر به اين وضع نگاه كنيد به نظر شما از محل صرفه جويي خريد بنزين چه اتفاقي در ايران مي افتد؟ همه آن ۸-۹ ميليارد دلار پول بنزين خرج مسايل جاري دولت و گنده تر شدن آن مي شود. خرج سفر هاي استاني و وام هاي ناچيز بعيدالوصول. خرج كمك به گروه هاي احمق فلسطيني حماس و جهاد و فتح! خرج توجيه داستان هولوكاست! خرج هزار كار بيهوده ديگر! و شايد يك دهم آن هم خرج طرح هاي سرمايه اي نشود. پس همان بهتر كه اين سوبسيد اينگونه به مردم برسد. ۳٫ با فرض اين كه بنزين آزاد فروخته شود. باز هم فشار بر طبقه مستضعف و پايين دست جامعه مي آيد. اين طبقه است كه دستش از امكانات جز ماهي ۱۰۰ ليتر نمي رسد. اين طبقه است كه بايد قيمت كالاها را گرانتر بپردازد چون هزينه حمل افزايش مي بايد. ۴٫ در تراژدي بنزين: صحبت هاي احمقانه وزيري هامانه وزير نفت بسيار خنده دار بود: آنجا كه گفت اين پروژه بزرگترين پروژه IT در جهان است.. آنجا كه گفت: ما براي فلان قيمت بنزين آزاد برنامه ريزي خواهيم كرد! آنجا كه گفت: براي فلان مورد برنامه ريزي خواهيم كرد! راستي نوشدارو بعد از مرگ سهراب فايده داشت؟! حداقل انجام يك طرح ملي اين است كه تمامي جوانب آن سنجيده و براي آن برنامه ريزي شود، نه اينكه حالا ببينيم چه مي شود! و ديدم چند پمپ بنزين سوخت! ۵٫ اصولا مردم بايد به انتخاب خود احترام بگذارند. يعني وقتي احمدي نژاد را انتخاب كردند بايد بهاي اين انتخاب را هم بپردازند ديگر! شايد هم توقع داشتند در  دوران احمدي نژاد كارت ازدواج موقت داده شود! كه حالا اين گونه تندي مي كنند و فحش و ناسزا به مملكت و دولت مي دهند. قدما گفته اند: هركي خربزه مي خوره پاي لرزش هم مي نشينه!

:: SMS بنزيني: برترين هاي جشنواره فيلم هاي بنزيني اعلام شد: ۱- من ترانه ۱۰۰ ليتر بنزين دارم! ۲- بنزين بازي ۳- دور دنيا با ۱۰۰ ليتر! ۴- ب مثل بنزين ۵- دخترك بنزين فروش ۶- سال هاي سهميه بندي!! …. آخرين نرخ مهريه اعلام شد: ۱۳۸۶ ليتر بنزين سوپر
:: IM هاي بنزيني: فيلمهاي در حال اکران : به خاطر ۱ ليتر بنزين – من ترانه ۱۰۰۰ ليتر بنزين دارم – رستگاري قبل از ساعت ۱۲ امشب – رايحه خوش بنزين – ب مثل بنزين -علي بنزيني – بنزيني ها – بازي بنزين – مرد بنزيني – پسر بنزين فروش – دو کارت با يک بنزين- بنزين فصل- مي خواهم بنزين بزنم! – ديشب بنزين زدم آيدا- سفر به پمپ بنزين- بازگشت بنزين- از ميدون تا پمپ بنزين- دزدان بنزين- سالهاي سهميه بندي

:: SMS سياسي: گويند كورش كبير از فرط پلشتي فيلم ۳۰۰، داريوش را فرمان داد تا زنده شود و با لشگري به هاليود بتازد. در ميان راه داريوش … فردي ديد زشت روي، درشت گوي و سبك مغز! بپرسيد اين كيست؟ شنيد: حاكم امروز پارس. صيحه اي زد و بيهوش برافتاد. چون همي برخاست همي نيك به فرمود: ايرانيان! اي پارسيان! آبروي گذشته پيش كش! آبروي امروزتان را نجات دهيد!

شهيد مظلوم
شهيد دكتر بهشتي:: شهيد دكتر بهشتي از چهره هاي ويژه اي بود كه از سياحت در دنيا، در سطح نمانده بود و با درك دنياي غرب توانسته بود مباني انديشه اي و فعاليت هاي خود را پركاربردتر از قبل سازد. بر خلاف روحانيوني كه به غرب سفر مي كنند و آنجا در مدح و اين جا در مذمت سخن مي گويند، بهشتي، روحاني آزاده اي بود كه نه در دام جمود و تحجر افتاد و نه در دام غرب زدگي و روشنفكري مفرط فرنگي. شايد به همين دليل باشد كه نسل اول سياست مداران انقلاب او را تنها فردي مي دانند كه مديري انقلابي بود. دوستي از ديداري با ناطق نوري مي گفت كه وي چقدر با احترام و اعتقاد در مورد ايشان صحبت مي كرد. بهشتي با اين كه انديشه حزبي داشت اما براي مسئوليت ها منافع ايران را حتما بر منافع حزبي ترجيح مي داد. حتماً اگر ايشان زنده بودند، امروز ايران چيزي غير از اين بود.
يادمان شهيد بهشتي در هم ميهن
ويژه نامه تبيان راجع به شهيد بهشتي

كله كچل اميرعبدلله

 

 

 

 

:: راستي كله كچل امير عبدلله را ديده بوديد! تازه اون هم در كت و شلوار!

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.