بعثت ختم المرسلين مبارك

۱٫ مبعث ختم المرسلين حضرت محمد مصطفي (ص) را تبريك مي گويم.

امام خميني و حاج سيد احمد آقا۲٫ وبلاگ مجادله مطلبي منتشر كرده است درباره مرحوم حاج سيداحمد آقاي خميني كه خواندنش اكيد توصيه مي شود. فرازي از اين مطلب چنين است: … هر کسی در هر مکانی و جایگاهی اگر نظرات شخصی خود را ابراز کرد، نه تنها مانعی ندارد، بلکه بسیار مفید هم هست و موجب تقویت نظام خواهد شد. این چه رسمی است تا یکی در یک جا مطلبی بگوید که مخالف سیاست نظام باشد می گویند باعث ضعف نظام است. نظام ما مگر این مقدار سست است که اگر نماینده ای یا وزیری و یا فرد دیگر و یا جمعی حرفی را بر خلاف نظام بنویسد و یا بزنند موجب ضعف نظام شود؟ …
:: توضيح ضروري: دستبوسي همه جا مضموم است غير از بوسيدن دست پدر و جد پدري.

ملاصدرا۳٫ پنج شنبه سري به شهر كتاب ونك زدم كه كتاب جالبي را ديدم: عقل و دين از ديدگاه ملاصدرا و برخي فيلسوفان صدرايي معاصر. كتاب كاربردي و جالبي است به ويژه براي دوستاني كه دغدغه عقل و دين (ايمان) را دارند.  (سايت بنياد حكمت اسلامي صدرا)
در بخشي از كتاب از اهل حديث چنين ياد شده است: ديدگاه آنان اين است كه بايد به آنچه در ظواهر احاديث آمده، پايبند بود و از به كارگيري تاويل و توجيه عقلي پرهيز كرد. احمد بن حنبل رييس اين گروه در رواياتي كه نقل كرده معتقد است: خداوند داراي دست و پا و دو بازو و انگشتان، سينه، صورت و دو چشم، نَفَس و … است.
برخي از مهمترين اعتقادات حنابله، سلفيون يا اهل حديث چنين است: ۱٫ خداوند در روزقيامت با قيافه اي شبيه انسان ديده مي شود. ۲٫ خداوند بر روي عرش در آسمان استقرار دارد. ۳٫ همه خوبي ها و بدي هاي انسان به قضا و قدر و اراده الهي است. ۴٫ انسان مجبور است و اختياري در افعال خود ندارد. ۵٫ همه صحابه پيامبر اكرم (ص) بدون استثنا عادلند!! ۶٫ اطاعت سلطان اعم از عادل و جائر و فاسق و مومن واجب است. ۷٫ خلافت خلفا بر اساس تقدم و تاخر در فضيلت در دين بوده و تفاضل آنها به هما ترتيب خلافت آنها است!!!! به همين دليل حتما عمر (…) از علي بن ابي طالب مومن تر بوده است و حتما اولين مسلمان و برادر و وصي رسول الله!! 
جهت اطلاع عرض بشود كه اكثر حركت هاي راديكال اسلامي در منطقه از مصر تا افغانستان و پاكستان از نظر فكري سلفي هستند كه در مهمترين اونها اخوان المسلمين، حماس و … هستند و همين سلفيون و وهابيون هستند كه اين فجايع را در عراق راه انداخته اند و دنبال مي كنند.
خواندن اين كتاب را به تمام دوستان توصيه مي كنم.
:: پيوند: شبكة سحاب السلفية

دسته‌هادسته‌بندی نشده