اسب حيوان نجيبي است!

۱٫ ايام پر از شادي و بركت ماه شعبان و ميلاد حضرت سيدالشهداء امام حسين (ع)، حضرت عباس و سيدالساجدين امام سجاد (ع) مبارك باشد. جاي شما خالي شب سوم شعبان عشاق الحسين بوديم و آقاي دانشمند منبري خوش منبر سخنران آن بود. هرچند كه موضوع منبري كه انتخاب كرده بود ربطي به مباحث مطروحه نداشت! دانشمند گفت در قرآن ۲ جور خنده داريم: خنده مشروع و غير مشروع! و از آنجايي كه ما زيادي خنده مشرع مي كنيم مانند سايرين تنها به ذكر انواع خنده غير مشروع پرداخت كه هيچ ربطي به خنده نداشت. البته به دليل شروع با تاخير ۲ آمدن وي همه چيز با فرمت MP3 اجرا شد و ما از صداي حاج علي آقاي قربان بي نصيب مانديم.

اسب حيوان نجيبي است!
۲. چهارشنبه گذشته جاي شما خالي با دوستان رفتيم اسب سواري كه واقعاً لذت بردم و براي بيش از ۲ ساعت سواري كردم و اگر نبود ورزش مرتب يقيناً تا ۳-۴ روز نمي توانستم از جايم بلند شوم چون سواري كاري مي كند كه از فرق سر تا نوك پا بدن چنان كوبيده مي شود كه تا چندوقت با ديدن كباب كوبيده اشك مي ريزي. با اين حال سفارش اكيد مي كنم كه براي يك بار هم شده سواري كنيد. بعد از سواري متوجه شدم كه قدما چه سختي مي كشيدند. فكر كنيد ۲۰-۲۵ كيلو زره و سپر و شمشير حمل كنيد و مهارو افسار اسب را هم گرفته باشي،تازه هم بايد شمشير بزني و هم بايد سپر بگيري. واقعاً كار سختي بود.

۳٫ جمعه فيلم پاداش سكوت را ديدم و عجب فيلم مزخرفي بود. حيف هزينه اي  كه براي اين فيلم شد. داستان فيلم بسيار آرام و كش دار بود و بازي ها متوسط. اگر در ابتداي رديف نشسته بودم حتما از سالن بيرون مي رفتم. آخر فيلم هم متوجه نشديم كه اين داستان چه ربطي به پاداش و سكوت و پاداش سكوت داشت. من اگر جاي ميري بودم اين فيلمنامه را يك فيلم كوتاه ۷ دقيقه با تاكيد بر جلوه هاي ويژه اي كه علاء الدين پژهان ايجاد كرده بود مي ساختم.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.