اگر خون دل بود، ما خورده ايم

۱٫ گعده اي كرده بوديم با دوستان چندي پيش. گفتم:پايان نامه جليلي سياست خارجي حكومت اسلامي است. گفتند: حتماً صفحه اول تاريخ اسلام را باز كرده به پاراگراف ارسال نامه پيامبر اكرم (ص) به حكام تمدن ها رسيده است. في الحال ايده تراوش كرده كه حبيبنا احمدي نژاد ترا بايد نامه اي نبشتن به مستطابان بوش و مركل، انذارشان ده و دعوتشان نما به مهرورزي و عدالت پيشگي.
همان دوستان گفتند: كه احتمالان به پارگراف و صفحه بعد نرسيده، پايان نامه خاتم يافته و بدين سبب وضع سياست خارجي ايران چنين است كه مي بينيد. عزيز ديگري تحليل ديگري داشت و معتقد بر اين كه: احمدي نژاد خواسته سطح مذاكرات را پايين بياورد و پازل را بهم بريزد. جالب اين كه امروز هم مقامات سويسي با لاريجاني در خصوص آزادي ۵ گروگان در بند آمريكايي ها مذاكره كرده و خبر از آزادي داده اند.
از سوي ديگر صبح روزي كه لاريجاني بركنار و جليلي دبير شد اولين خبري كه منتشر شد اين بود كه ساده زيستي جليلي مهمترين ويژگي اوست. همانجا كامنت كردم: كه خب سادگي خوب است اما براي اين كار نه شرط لازم است و نه كافي… مگر مي خواهند براي مسجد امام جماعت انتخاب كنند.
۲٫ با اين كه قيصر امين پور را يكي دو بار ديده بودمي، اما از آشنايي با وي احساس قرابت كردمي و صبح كه خبر شنيدمي، محزون گرديدمي. خدايش بيامرزد.
جالب بود كه فهميدم از دانشجويان پيرو خط امام بود و بعد از آن ديگر به دور سياست نچرخيد و كنج ادب گرفت. آخرين بار هم شب نيمه شعبان امسال ديدمش. خدايش بيامرزد.
اگر داغ دل بود، ما ديده ايم              اگر خون دل بود، ما خورده ايم
اگر دل دليل است، آورده ايم            اگر داغ شرط است، ما برده ايم

قيصر امين پور
سراپا اگر زرد و پژمرده ايم
ولي دل به پاييز نسپرده ايم
چو گلدان خالي، لب پنجره
پر از خاطرات ترك خورده ايم
اگر داغ دل بود، ما ديده ايم
اگر خون دل بود، ما خورده ايم
اگر دل دليل است، آورده ايم
اگر داغ شرط است، ما برده ايم
اگر دشنه دشمنان، گردنيم!
اگر خنجر دوستان، گرده ايم؟!
گواهي بخواهيد، اينك گواه:
همين زخمهايي كه نشمرده ايم!
دلي سربلند و سري سر به زير
از اين دست، عمري به سر برده ايم

زندگي نامه قيصر امين پور گاه شمار زندگي كتاب: به قول پرستو

۳٫ تك عكس زيبا از خاتمي

عكس: اعتماد ملي

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.