چراغ به خانه، به مسجد حرام است؛ رييس جمهور

 ۱٫ هرچند كه از فلسطيني هاي عمدتا وهابي متوقع و پروو و تنبل، دل خوشي نداريم اما بالاخره فلسطين از آرمان هاي امام و مسئله اول جهان اسلام است كه قابل چشم پوشي هم نيست، اين كه واضح و مبرهن است، هچ! اما واقعاً سرعت العمل دستگاه ديپلماسي در اين قضيه جاي تقدير دارد خصوصا اين كه در همان روزهاي اول حضرت رييس جمهور تماس تلفني با قطر، عربستان و فلان  و فلان جا گرفت: وا مصيبتا! وا فلسطينا! كشتند و كردند قطع و چنين و چنان!�
فقط يك نكته! رييس جمهورا! اي مهرورزترين مهرورزان، چرا آن هنگام كه تركمن ها گاز قطع كردند و كودكان و نوزادان و مردم بي دفاع ايران از سرما مي مردند خودت و دستگاه ديپلماسي ات اين همه سرعت عمل نداشت! چرا امروز كه به فكر فلسطينيان هستي، به فكر مردم از سرما يخ زده ات نبودي! يعني واقعا از عزت ايران كم مي شد كه تركمن باشي زنگ بزني!… به هر حال چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.

:: آخرين گزارش هاي تصويري از غزه: Yahoo Photo from Gaza

۲٫ انتخابات بكام!
نمي دانم اين دوستان اصلاح طلب در چه فكري بودند و حيال مي كردند چه چيزي از آن دولت تا اين دولت تغيير كرده بود كه حال مي گويند: رد صلاحيت ها گسترده است. به عزيزي گفتم: آن موقع كه آقاي خاتمي، رييس جمهوري بود و مجلس در دامان اصلاح طلبان، شوراي نگهبان آن كرد كه ديديد، حال كه ديگر همه در آغوش يكديگرند چه خيالي كرده بوديد كه حال پريشان شده ايد! وقتي اين تركيب دولت و مجلس مندي مورد قبول است تلاش زياد نكنيد، همين سهم فراكسيون اقليت هم از سر اصلاح طلبان زياد است!! به هر حال انتخابات بكام است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.