آه اي برادر قذافي! حالا ننگت باد

۱٫ چند روزي است كه از قطعنامه شوراي امنيت مي گذرد و كماكان مقامات رسمي همان حرف هاي تكراري را به خورد ملت انرژي جو داده اند. اما چيزي كه مرا به نوشتن وا داشت ديگه چه خبر روزنامه ايران بود: دليل رأى مثبت ليبى به قطعنامه شوراى امنيت! … برخى از منابع آگاه گفته اند هدف ليبى از اين اقدامات تلاش براى جلب نظر موافق ايران در جهت عدم پيگيرى موضوع امام موسى صدر بوده كه اين درخواست با مخالفت صريح ايران مواجه شده است.

ما كه يادمان نرفته است و شما هم به هكذا كه روزهاي متوالي بود مقامات رژيم ليبي از شلغم گرفته تا بقيه بي صدا و گاه كم صدا به ايران مي آمدند و آقاي معاون اول خود را در آغوش برادر قذافي ملعون مي انداخت تا عكس بگيرد. آن روز من و دوستان امام موسي صدر گفتيم كه اين رژيم كه جنايتش عيان است، اصلا قابل اعتماد نيست: المومن يكفيه الاشاره! اما چه شد نتيجه آن همه عكس و آغوش و ماچ و بوسه: راي مثبت به افزايش تحريم ايران!

حال كه مهرورزان دولت نهم، چشم بازكرده اند براي كم كردن هزينه خود از امام موسي صدر خرج مي كنند. شرمتان باد

۲٫ برگ زرين ديگري از خرافات دولت نهم: دبیر هیات دولت در اظهارتی دوران احمدی نژاد را «دوران ظهور صغری» نامید.

استالينيسم

۱٫ ايام اربعين حضرت سيد الشهدا تعزيت باد… أَلسَّلامُ عَلَى الْجُيُوبِ الْمُضَرَّجاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الشِّفاهِ الذّابِلاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى النُّفُوسِ الْمُصْطَلَماتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَْرْواحِ الْمُخْتَلَساتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَْجْسادِ الْعارِياتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الْجُسُومِ الشّاحِباتِ، أَلسَّلامُ عَلَى الدِّمآءِ السّآئِلاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِ، أَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤُوسِ الْمُشالاتِ، أَلسَّلامُ عَلَى النِّسْوَةِ الْبارِزاتِ، أَلسَّلامُ عَلى حُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ… زيارت ناحيه مقدسه: متن كامل و ترجمه

۲٫ اخيرا جلد اول كتاب آن حكايت ها كه مجموعه گفت و گوهاي هرمز كي با دكتر احسان نراقي است را مي خوانم و آن قدر شيرين وهمراه با طنز بود كه در چند ساعت اول  ۱۹۰ صفحه اش را خواندم. قسمتي از آن را برايتان نقل مي كنم.
… اگر بخواهيم استالينيسم را خلاصه كنيم بايد بگوييم اساس آن بر چند محور است: اول دروغ و تزوير؛ يعني رژيم از گفتن عجيب ترين دروغ ها پروايي ندارد. دوم، مخلوط كردن ايدئولوژي فلسفي با سياست دولت؛ يعني هرگونه ايراد و اعتراض به يكي از اين دو خيانت به ديگري محسوب مي شود. (شبيه سياه ترين ادوار كليساي واتيكان) سوم، استيلاي ترس در جتمعه و اين كه هيچ كس به فرداي خود اطمينان نداشته باشد… چهارم، رفتار دوگانه؛ يعني تظاهر به يك فكر و ايده، بدون داشتن اعتقادكامل… پنجم، روا نداشتن هيچ گونه اصول اخلاقي… لنين كه با استالين اين مكتب را وجود آورد، كوچكترين ارتباطي با بنياد افكار ماركس و انگلس نداشت، ولي هرچه از افكار ماركس دورتر مي شدند، خودشان را بيشتر به آن افكار مي چسباندند؛ نظير سران كليساي واتيكان در قرون وسطي كه هرقدر بيشتر از افكار و روحيات مسيح دورتر مي شدند، بيشتر به آن تظاهر مي كردند….
هرگونه برداشت در رابطه بين استالينيسم و حوادث اخير ممنوع مي باشد!!

۳٫ متاسفانه عليرغم برنامه ريزي كه كرده بودم نتوانستم در هم انديشي بررسي انديشه هاي امام موسي صدر كه با عنوان «امام موسي صدر سرشار از مفاهيم راهگشا» شركت كنم. وبلاگ شارح كه فعالين و علاقمندان امام موسي صدر است گزارش هايي از برنامه منتشر كرده است. چند وقتي است دوست عزيز ما آقاي محمودي هم به جمع فعالين اينترنت در حوزه امام موسي صدر پيوسته اند. هرچند كه ديرآمدند اما ايشان گنجينه ايست از اطلاعات و داستان هاي امام.
وبلاگ هاي جديد : کتابشناخت امام موسی صدر  جام حكمت خاطرات امام موسي صدر