دولت تهديد امنيت نظام

ده روزي بود كه كتاب نگاهي به مسائل امنيتي ايران را مطالعه مي كردم و ۲-۳ روزي است كه پايان يافته. كتاب جالبي است به ويژه از آن جهت كه دغدغه هاي ذهني، هم فكران ما را به صورتي مرتب شده و كاربردي ارايه مي دهد. خواندش براي فعالين اجتماعي مفيد است.

در چند روزي هم هست كه ماجراي قطعي برق در تهران فراگير شده. يادم مي آيد تقريبا از اواخر دوره آقاي هاشمي در تهران، پايتخت ام القري جهان اسلام قطعي برق نداشتيم حتي در زمان خشكسالي هاي پياپي دوران آقاي خاتمي اينگونه قطعي هاي سراسري نبود.  در همين كتاب گفتمان مطرحي را توضيح مي دهد كه معقتد است امنيت حكومت در گرو كارامدي آن است البته اين جاي بحث دارد كه كارامدي سياسي يا اقتصادي كداميك در اولويت باشد. اما به هر حال كارامدي است كه بقاي يك حكومت را تضمين مي كند.

بحران سياست خارجي و تحريم ها و انرژي هسته اي، چالش مجلس – دولت، دعواي رييس جمهور – وزرا-مديران، بحران مسكن، اجاره، بي كاري و كارگري، بحران گاز، بحران بنزين، بحران آب، بحران برق، بحران پيگيري سرنوشت ايرانيان در خارج از كشور، بحران  سئوالات موهون آموزش و پرورش، بحران دولت – مجمع، تورم ۳۰-۴۰ درصدي، بحران بانكي، ماجراي خليج فارس، ماجراي پيمان امنيتي عراق و … همه اين بحران ها و بي تدبيري هاي دولت در نهايت كارامدي نظام را در نظر مردم تخريب مي كند و مشروعيت حكومت را زير سئوال مي برد.  آن وقت مي بينيد كه دولت خود بزرگترين تهديد امنيتي براي نظام جمهوري اسلامي است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.