تقليد گزينشي

 

جاي شما خالي در جوار حاج محمد زمرديان و آق مصطفي مومني افطار در رستوران عروس لبنان در ابتداي خيابان شهيد بهشتي بوديم. سر افطار بحثي درباره تقليد در گرفت برادر مومني كه در نوع خود پديده اي است كم نظير گفت: من از آقاي بهجت تقليد مي كنم ولي در ساير مسايل به ساير آقايان رجوع مي كنم. برهان ساده و البته عقلي اي هم داشت: وقتي آدم گوش درد مي گيرد مي رود دكتر گوش و حلق و بيني و وقتي سردرد، مي رود پيش دكتر مغز و اعصاب.

ياد تئوري حكومت اسلامي شهيد بهشتي افتادم كه معتقد بود: بعد از امام بايد شورايي از فقها تشكيل شود، فقهايي كه يك بخش متخصص هستند.
:: مناجات مجير با نواي حاج علي قربان،  هيات عشاق الحسين، رمضان ۱۳۷۸

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.