جهاد جمعيتي

روز قدس ديروز بود اما مناسبتش داغ است و هيچگاه سرد نمي شود. يكي از روش هاي مبارزه و جهاد فلسطينيان عليه رژيم غاصب اسراييل، مبارزه جمعيتي است. يكي از دوستان تعريف مي كرد كه وقتي جمال الدوره، پدر محمد الدوره شهيد خردسال فلسطيني به ايران آمده بود از وي پرسيده بودند، آرزويت چيست؟ پاسخ داده بود: دوست دارم با همسرم به حج برويم. بعد از ۵-۶ سال از وي پرسيدند چه شد رفتي؟ گفت: خدا را صد هزار بار شكر، خدا جاي محمد ۴ فرزند به ما داده است، هنوز نتوانسته ايم با همسرم به حج برويم! ميانگين زاد و ولد در ميان يهوديان ۲٫۶ كودك (۲۶ كودك براي ۱۰ زن) و در ميان فلسطينيان ۴٫۲ كودك (۴۲ كودك براي ۱۰ زن) مي باشد.
بر اساس آمارهاي رسمي فلسطين يكي از پرتراكم ترين نقاط جهان است (نسبت سرزمين و جمعيت) و تا كنون كفه فلسطينيان بيش از مهاجرين اسراييلي، اما پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۱۰بين آنها توازن برقرار شود.
براساس گزارش هاي مركز آمار فلسطين ميانگين كلي بارداري در ميان زنان فلسطيني در كرانه باختري از ۵٫۶ در سال ۱۹۹۷ به ۴٫۱ در سال ۲۰۰۳ رسيده است و در نوار غزه نيز اين ميزان از ۶٫۹ به ۵٫۸ در مدت مشابه رسيده است. برخي معتقدند علت كم شدن زادولد طي سال هاي اخير در فلسطين مي تواند سلاح هاي بيولوژيك اسراييل باشد.
به هر حال افزايش جمعيت يكي از روش هاي مبارزه با اشغالگران اسراييلي است كه به شدت توسط فلسطينيان دنبال مي شد.

پيوند مرتبط: تغيير اجباری ساختار جغرافيايی فلسطين

— آخرين عكس هاي  نورا سادات  حسيني در حوالي ۴۰ روزگي منتشر شد… عكس از:  پدر و مادر


 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.