سقوط اخلاقي حاكمان

مسئله مدرك تقلبي و جعل عنوان كردان و پافشاري در ماندن بر مسند وزارت آنجا كه چك هاي ۵۰ ميليون ريالي رشوه به نمايندگاه عيان گشت، پيامي در خود داشت بس بزرگ و خطرناك.

پيامي كه با در كنار هم گذاشتن عوامفريبي ها و دروغ گويي و آمارهاي ناروا، متبادر مي شود چيزي نيست، جز سقوط اخلاقي حاكمان وقت.

مردم به ياد دارند كه آقاي جوادي آملي در واكنش به هاله نور گفت: دروغ نگوييد حتي به بچه! حضرات دولتي گفتند: نه! نه! كدام هاله و كدام نور و كدام آيت الله و بعدها كه مرحوم سايت  بازتاب فيلم آن را منتشر كرد گفتند: دروغ است و ساختگي!

سئوال  اين است كه اصول دولت اصولگرا چيست؟  و اين اصول چه تفاوتي با ارزش هاي اخلاقي در ايران بعد از انقلاب دارد؟

براي اين دولت، ارزش، حفظ دولت است به هر وسيله. چه آنجا كه براي مخاطب طبقه روحاني از هاله نور و واقعه عاشورا مايه مي گذارند، چه آنجا كه براي حفظ حلقه خود، مدرك جعل مي كنند، دروغ مي گويند و آمار غلط مي دهند و چه آنجا كه از رهبري مايه مي گذارند.

اين موارد بي اخلاقي و بي اصولي بيش از هرچيز نشان دهنده خطر بزرگيست كه جمهوري اسلامي را تهديد مي كند؛ سقوط اخلاقي!

اگر حاكمان امروز بي اخلاقي ها مردمان غير خودي را منتسب به خارج مي كردند حال چه پاسخي به بداخلاقي هاي خود دارند؟
چه كسي مي گويد:
كه گراني شده است!
دوره ي ارزانيست!!
چه شرافت ارزان! تن عريان ارزان!
آبرو قيمت يك تكه نان
و دورغ از همه چيز ارزان تر
وچه تخفيف بزرگي خورده،
قيمت هر انسان…
(sms از آق مصطفي)

—————-
خواندني: خاطرات اولين روز زندان كرباسچي:پنج شنبه ۱۶/۲/۷۸ ، شهروند امروز: …آقای نوری گفت كه در سالگرد رحلت امام خمینی قرار است بعد از ۳۶ سال خدمت به امام خمینی زندان بروم… اقتصاد زندان دست بچه‌های مرتبت با مؤتلفه است و مغازه‌ها به ریاست آقای رفیقدوست!

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.