اي شهر خرمشهر اي خاك گوهر خيز اي سينه ي پر آذرخش از غصه لبريز

ياد امام، شهدا و دفاع جانانه ي مردم گرامي باد
ياد امام، شهدا و دفاع جانانه ي مردم گرامي باد

ممد نبودی ببینی
شهر آزاد گشته
خون یاران­ات
پرثمر گشته

آه و واویلا
کو جهان‌آرا؟
نور دو چشم
تاج سر ما

امیدم گشته ناامید
بعد از هجر تو
یاران می‌آیند
اندر پی تو

موسوی آمد در پی‌ات استقبالش کن
به دشت رضوان
تو مهمانش کن

آه و واویلا
کو جهان‌ارا؟
نور دو چشم
تاج سر ما

كليپ ممد نبودي (اجراي جديد) ممد نبودي كليپ اي شهر خرمشهر اي خاك گوهر خيز اي سينه ي پر آذرخش از غصه لبريز

گزارش تصويري از آزادي خرمشهر

دسته‌هادسته‌بندی نشده