شكست امپراطوري دروغ و نيرنگ به دست ميرحسين موسوي در مناظره تلويزيوني

در مناظره كروبي و ميرحسين موسوي، امپراطوري دروغ و نيرنگ فرو ريخت و ميرحسين تابلوي دروغين آمارها را بر سر احمدي نژاديان شكست.  با واكنش امشب مردم كه از الله اكبردر منازل آغاز شد و به ميدان هاي شهرها كشيد، ميرحسين موسوي يك گام ديگر به پيروزي يك مرحله اي نزديك شد.

راستي و درستي پيروز است
راستي و درستي پيروز است

در اين مناظره البته كروبي توانست مقداري  از آراي خود  را در ابتدا  بازيابي كند به ويژه آنجا كه گفت: آقاي كارشناس ارشد! عكس در روزنامه اعتماد چاپ شده است نه اعتماد ملي. ولي در نهايت به دليل اينكه برنامه هاي خود را ارايه نكرد، نتوانست مقبوليت خود را افزايش دهد. بقيه  مطالب در اين خصوص بماند براي بعد. واكنش آقاي كرنومتر در مناظره كروبي – ميرحسين موسوي هم از نكات فراموش نشدني بود.

اما نكته جالب اين انتخابات، افزايش محبوبيت و مقبوليت آقا محسن رضايي است. آقا محسن توانست بخش وسيعي از آراي را با گفتمان مديريتي و بحث هاي اقتصاديش به خود جذب كند و بدون شك، محسن رضايي، پديده ي انتخابات دهم است.
پيامك: احمدی نژاد خطاب به محسن رضایی: بگم كی حسین فهمیده رو هل داد زیر تانك ، بگم؟ من شما رو دوست دارم  آقاي رضايي، بگم چطوري حسين فهميده رو هل دادي؟ بگم

به نظرم ترتيب آرا چنين باشد: ميرحسين موسوي، محمود احمدي نژاد، محسن رضايي، مهدي كروبي.

طرفداران احمدي نژاد كه تا كنون كر بوده اند، به ناگاه گوش هاي خود را تيز كرده و گفته اند: اين حرف ها، اعتماد مردم به نظام را كم مي كند. حضرات فراموش كرده اند كه دروغ پايه هاي ايمان مردم را از بين مي برد. فراموش كرده اند كه خرافاتي همچون هاله ي نور كه الان پيش تربچه هاست، ايمان مردم را از بين مي برد. چرا هنگامي كه رييس دولتشان، آن همه دروغ گفت و تهمت زد، صدايشان درنيامد. لال بودند؟ الان زبان دار شده اند؟ بگم؟ بگم دكتر ۵ميليون رايي شان با چه عنايات خاصي رييس جمهور شد؟ بگم؟ بگم عنايات ويژه به شما جرات داد به بزرگان كشور توهين كنيد، دروغ عليه شان بگوييد و تهمت دزدي بزنيد؟ بگم؟

پيوندها: فيلم واكنش قاطع ميرحسين موسوي به مجري مناظره، آقاي كرنومتر شيربرنج نژاد فيلم كامل مناظره ميرحسين موسوي و شيخ مهدي كروبي

بوي حماسه ي ديگري چون دوم خرداد، مي آيد…

پيامك هاي سياسي: احمدی نژاد ، بیست سال بعد: خدایا من خیلی بهت علاقه مندم ، ولی زیر دست من پرونده یه خانمی به نام مریم مقدسه!….بگم ؟؟! بگم؟؟ بگم عيسي چطوري؟ بگم؟ / احمدي نژاد خطاب به محسن رضايي: جنگ رو تو شروع كردي. تو حسين فهميده رو زير تانك هل دادي. تو چمران رو از پشت زدي. آقاي رضايي من شما رو دوست دارم. بگم چرا مين زير پاي آويني گذاشتي؟ آقاي رضايي همه اين حرف ها هم سند داره، تو وزارت خارجه است. بگم؟

شعارهاي مردم :
هاله ي نور كجا رفت، پيش تربچه ها رفت / ۲، ۲ تا بگم؟ بگم؟ هر چي كه دكتر بگه / اگه تقلب بشه، ايران قيامت مي شه / دروغ گو دروغ گو / دولت سيب زميني نمي خوايم نمي خوايم / بگم؟ بگم؟ / احمدي كم آورده، ناموس وسط آورده/ محصولي دزدي مي كنه، احمدي حمايت مي كنه / توپ تانك بسيجي، ديگر اثر ندارد / بسيجي واقعي همت بود و باكري / نيروي انتظامي حمايت حمايت / راي به سيب زميني، نمي ديم نمي ديم /  ۲، ۲ تا ده تا / مير حسين كم آورده بچه سوسول آورده / احمدي دروغ گو نمي خوايم، نمي خوايم / پرچم ايران بابا، والله كه حرمت داره/ نصر من الله و فتح قريب،  ننگ بر اين دولت مردم فريب / هيهات من الذلة / احمدي حيا كن، فلسطين و رها كن / دولت سيب زميني صاب عزاست امروز / مناظره به پا شد، احمدي كله پا شد/ راستي و درستي پيروز است/ كلاغ پر، گنچيشك پر، محمود پر، محمود كه پر نداره خودش خبر نداره / احمدي نژاد، باي باي

گزارش تصويري از موج حمايت از ميرحسين موسوي و نفي محمود احمدي نژاد بعد از مناظره تاريخي ميرحسين موسوي و شيخ مهدي كروبي، عكس: صادق حسيني

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.