سعيد اله بداشتي را آزاد كنيد

سعيد اله بداشتياز پيش از انتخابات سال هشتاد و چهار با سعيد آشنا شده بودم. از ميان دوستان سياسي، القه ي ما به دليل گرايش هاي ديني، فكري و خلاصه  خط امامي زياد شده بود و دوستان خانوادگي هم شده بوديم. در معركه انتخابات دهم هم از مهرماه، فعاليت هايي را آغاز كرديم و در نهايت ستاد ياران ميرحسين هاتف را با كمك جمعي از دوستان راه اندازي كرديم كه سعيد الله بداشتي، دبير آن بود.

شنبه بود، بامداد. با سعيد دفتر يكي از دوستان بوديم، وقتي نتايج اوليه آرا اعلام شد فهميديم كه اين بار آرا با سرعت نور شمارش  شده است. شنبه عصر با هم نزد سيدهادي خامنه اي رفتيم و در مورد انتخابات صحبت كرديم. شب هم با هم به خانه برگشتيم.

يك شنبه شب در گفت و گويي تلفني سعيد گفت: فلاني را دستگير كرده اند. به وي گفتم: سعيد! فردا نوبت من و توست! خنديد و گفت: اي بابا از ما پايبند تر به جمهوري اسلامي پيدا نمي كنند.

دوشنبه ۲۵ خرداد تازه به مشهد رسيده بودم.

متين زنگ زد گفت: شايعه را شنيده اي. سعيد را بازداشت كرده اند و از صبح موبايلش از كار افتاده.

خنديدم و گفتم: اشتباه مي كني، من ديشب با وي صحبت كردم. ساعتي بعد خبر تاييد شد و سعيد الله بداشتي هم به جمع بازداشت شدگان فله اي اخير پيوست.

سعيد الله بداشتي، فرزند آيت الله ابولحسن الله بداشتي   و نوه ي آيت الله  مرحوم فهري نماينده فقيد امام در سوريه است.  جوان فعال و با نشاطي كه چارچوب هاي نظام را به خوبي مي شناسد و مانند همه ي ما دغدغه حفظ نظام و انديشه هاي امام خميني را دارد. اين بار اما، قرعه بازداشت فله‌ اي به نام سعيد خورده است  و او را در منزل بازداشت كرده اند.

در اين مدت همه دوستان تلاش كردند تا بتوانند خبري از وي بگيرند اما با گذشت بيش از ۶ روز از اين بازداشت غيرقانوني،‌ تاكنون هيچ خبري از وي بدست نيامده است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.