اندر حکایت غلام و گوسفند

گويند غلامي، گوسفندان اربابي را هر روز به چرا مي برد.  با گذشت ايام هوس غلام را غالب شد و گوسفندان را غصب كرد. ارباب شكايت نزد قاضي برد. غلام كه وصف قاضي شنيده بود نزد وي رفت و حقيقت را گفت و چاره اي خواست براي پس ندادن گوسفندان.

قاضي گفت نيمي از گوسفندان مال من؟ غلام پذيرفت. قاضي گفت: در دادگاه خود را به كنگي بزن و هر سئوالي پرسيدم بگو: بع بببع بع! غلام چنان كرد و در پاسخ به هر سئوال قاضي جواب داد: بع! ببببع! قاضي دادگاه هم حكم به نفع غلام و ضرر ارباب كرد.

فرداي آن روز، قاضي پي غلام فرستاد.  وقتي قاضي و غلام همديگر را ديدند، قاضي طلب نيمي از گوسفندان را كرد و از غلام پاسخ شنيد: بعععععععع! بع! بع

مراسم تفهيم و انتصاب احمدي نژاد دوشنبه ۱۲ مرداد ۸۸ در تنهايي و محاصره ي كامل و در حضور كارگزاران جديد نظام: افشن قطبي! محمد مايلي كهن، قوي ترين باربلند كن جهان حسين رضا زاده، مهدي تاج! احمد نجفي، جهانگير الماسي واحدي مجري صبح بخبر ايران كاهن اعظم معبد آمون، محمد رضا شريفي نيا، وليد معروف، و جمعي از خوانندگان پاپ و بدون حضور علي اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مهمترين مجلس جمهوري اسلامي يعني خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيد حسن خميني و ساير اعضاي خانواده حضرت امام، سيد محمد خاتمي، علماي معظم و ساير فعالين سياسي كه در زندان هستند و نيستند، برگزار شد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.