احياء جنبش صدريه / ۱۱۳۲۲ روز از ربودن امام موسي صدر به دست قذافي گذشت

يادداشت احيا جنبش صدريه براي ويژه نامه سي و يكمين سال ربايش امام موسي صدر در روزنامه حيات نو ويرايش شده است.

امام موسی صدر
سيد صادق حسيني sadeqmedia.com  – اگر مهمترین چالش دنیای اسلام، گسترش بنیادگرایی، محافظه کاری و گسترش خشونت و پروژه اسلام هراسی يك روي سكه باشد، روي ديگرش ولنگاري و بي قيدي است.

در چنين  وضعي است كه اگر در گوشه اي از جهان اسلام حكامي واپس گرا، مردم را به سبب اعتراضي سياسي-اجتماعي در نهايت خشونت آرام (!)  كنند، يا  آن سو تر جواني با انگيزه هاي  مذهبي و قومي خود را در ميان زائران منفجر كند رسانه هاي غربي چنان اين اخبار را منتشر مي كنند كه گويي در جهان اسلام تنها يك صدا بلند است و آن افراط گرايي و خشونت است و تنها  راه حل،  حاكم شدن نظام سياسي بدون قيدهاي ديني است.

در چنين بستري است كه محافظه كاران و بنيادگرايان امكان حيات دارند و به توجيه شرعي خشونت خود مي پردازند.
نگاه به تجربه هاي موفق عصر حاضر در مقابله با اين چالش ها بسيار راه گشاست و چه تجربه ای بهتر از جنبش امام موسی صدر در لبنان.

امام موسی صدر در شرایطی وارد لبنان شد که تنازعات سیاسی – اجتماعی با توان حداکثری مرزهای قومی (طایفی) و مذهبی را طی می کرد و به جنگ داخلی شدت می بخشید. ايشان  با شناخت عوامل موثر در این بحران از سویی و ارایه راهکارهای واقع بینانه توانست، جریان را به نفع شیعیان تغییر دهد.

اما رویکردهای امام صدر چه بود که با استقبال مواجه شد و نتایج ارزنده ای به بار آورد که ارتقاي منزلت اجتماعي شيعيان، تاسيس مجلس اعلای شیعیان و جنبش امل و حزب الله از آنهاست.

بازخوانی ابعاد اجتماعی اسلام، بازشناسی نقش اسلام و خانواده در جامعه پیشرفته،  ذوق و ابتکار در دعوت، تبیین اسلام و فرهنگ در قرن بیستم، شأن امّت و سرنوشت آن، اصالت میهن ‏دوستى، ضرورت تجدید نظر در شیوه ‏هاى تبلیغ و مقاومت فلسطین از دیدگاه دین رويكردهايي است كه نشان مي دهد امام موسي صدر درك درستي از مقتضيات زمان و مكان داشته است.

هرچند به تازگی اخباری از زنده بودن امام موسی صدر منتشر شد و امید را نزد طرفداران معظم له زیاد كرد، اما به نظر می رسد در کنار پیگری جدی پرونده آزادی ایشان از زندان های حکومت منفور لیبی، باید حرکت اجتماعی – دیني ايشان را زنده کرد.

باید فعالیت ها را از سطح بازخوانی و ستایش شخصیت ایشان  که خیلی از طرفداران کنونی پیگیر آن هستند تغییر داد و حرکتی را آغاز کرد که پایه اش مبتنی بر شناخت واقع بینانه است و بسترش حرکت های اجتماعی و هدفش، اهداف آن بزرگوار.

باید با الهام از اندیشه ها و رويكردهاي امام موسی صدر و شناخت ابزارهای جدید، با پروژه اسلام هراسی و بنیاد گرایی و خشونت مقابله کرد. و البته شرط لازم این حرکت، مردمی بودن است.

اگر امروز پیگری های مردمی درباره سرنوشت امام موسی صدر، کمتر به نتیجه می رسد، باید با زنده کردن راه و روش و جنبش ایشان، جبهه دیگری گشود.
الله قادر علی رجعته

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.