فرايند تصميم سازي براي حاكم مستبد

در استبداد، اطلاعات براي تصميم گيري سرور مستبد از سوي كساني در اختيار او گذاشته مي شود كه او را محاصره كرده اند و خبرهايي مطابق با منافع و مصالح شخصي خودشان به او مي رسانند. چنين است كه سرور مستبد يه اتخاذ تصميم هايي سوث داده مي شود كه حتي خودش نمي داند چرا آنها را گرفته است. تصميماتي كه چه بسا به ضرر شخص اوست.
منصور خليفه عباسي به دروغ سخن چينان عليه فضيل بن عمران، معلم پاك دينِ فرزندش جعفر، دستور بازداشت و اعدام او را مي دهد. پس از اعدام معلم متوجه مي شود او صرفاً قرباني توطئه اي بوده كه خليفه به دام آن افتاده است.
جعفر پدر خود را خطاب قرار مي دهد كه: «امير المومنين! درباره ي كشتن مردي پاكدامن و دين دار و مسلمان و بي جرم و بي جنايت چه مي گويند؟» منصور جواب مي دهد: امير المومنين است. هرچه بخواهد مي كند و به كرده هاي خود داناست!
بخشي از كتاب استبداد در ايران؛ نوشته حسن قاضي مرادي، نشر اختران

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.