سه شنبه تاريخي هاشمي رفسنجاني؛ شادي زودگذر افراطيون

سه شنبه ها؛ روزهاي جالبي از آب درآمده اند، به وي‍ژه اين سه شنبه ۱۷ اسفند۱۳۸۹: روزجهاني زن،  سه شنبه اعتراض، روز حذف سياسي از رياست تنها منصب انتخابي اش.
بالاخره با روندي كه از انتخابات ۱۳۸۴ با دور جديدي از تخريب هاشمي رفسنجاني كه اين بار از سوي اصولگرايان و نه اصلاح طلبان آغاز شد و در انتخابات ۱۳۸۸ به اوج خود رسيد، هاشمي رفسنجاني از رياست مجلس خبرگان خداحافظي كرد.
بعد از انتخابات سال گذشته و آغاز اعتراضات مردمي كه اقتدارگرايان سناريو حذف هاشمي و تبديلش به يك منتظري ديگر را دنبال كردند و با مقاومت سرسختانه حاميان متنفذ هاشمي در قم و جامعه سياسي و مردم به نتيجه نرسيدند و  تخريب ها و فحاشي ها را شدت بخشيدند تا شايد اين سياست مداري كرماني را عصبي كنند، امروز برايشان نقطه عطفي محسوب مي شود.
به نظرم رييس بودن يا نبودن هاشمي رفسنجاني در مجلس خبرگاني  كه به جهت مشكل ساختاري عملاً امكان انجام وظايف قانوني را ندارد، فضيلتي برايش نيست كما اين كه فرموده اند: المكان بالمكين.
هاشمي به دليل سبقه سياسي و مجاهدت هايش در طول دوران انقلاب اسلامي، تثبيت نظام و فرماندهي جنگ و ايام سازندگي از ساخت سياسي ايران حذف شدني نيست.
سابقه تخريب هاشمي از سوي افراطيون اصلاح طلب مانند اكبر و اصولگرايان افراطي نشان داد كه هاشمي ريشه دار تر از اين است كه با اين فشارها سياست ايران را رها كند.
برغم همه ي اين تخريب هاي ناجوانمردانه براي رفتن هاشمي از مجلس خبرگان و حتي مجمع تشخيص مصلحت، هاشمي همان هاشمي مي ماند: سياست مدار آرام و ميانه رو.
به نظر مي رسد حال كه هاشمي ۷۶ ساله از پست هاي سياسي فاصله گرفته است، فرصتي مهيا شده تا فعاليت سياسي اي را دنبال كند كه قبلا محذوراتي براي انجامش داشته است.
از سوي ديگر تجربه سياست ايراني نشان مي دهد، خوشحالي اصولگرايان از رفتن هاشمي و آمدن مهدوي كني خيلي دوام نمي يابد، چرا كه مهدوي كني هم سياست مدار ميانه رو و اهل منطق و تدبير است و كمتر اسير فشارهاي سياسي و احساسي مي شود.
چه پيش بيني جالبي حضرت از رابطه هاشمي و انقلاب داشتند: تا هاشمی زنده هست انقلاب هم زنده هست.

متن آخرين نطق هاشمي رفسنجاني در منصب رياست مجلس خبرگان:  اصلاح جامعه با زور و تهدید صرف امکان پذیر نیست …  برخی که تصور می‌کنند با القاب و الفاظ می‌توانند مشکلات را حل کنند تلاش دارند تا رهبری را در یک جریان محبوس ‌کنند و ممکن است در کوتاه مدت از این کار خود سود ببرند اما در درازمدت با این کار به کشور و نظام و حتی به خودشان نیز ضربه می‌زنند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده