يك عروسي و دو ميليارد مخاطب

جمعه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ دو ميليارد نفر؛ نشستند و پيام كليساي وست مينستر ابي را ديدند؛
به دو ميليارد نفر نشان داده شد كه پيام مسيحيت و سنت كليسا چيست؛
دوميليارد نفر علماي لندني را ديدند كه هم مي توان مومن بود و هم آراسته؛
دوميليارد نفر ديدند كه هم‌جنسبازان هم به كليسا راه داده مي شوند؛
دوميليارد نفر ديدند كه عروس مي تواند در اوج سادگي باشد؛
دوميليارد نفر ديدند كه در يك عروسي سلطنتي؛ زعماي سياست جهان از اوباماي آمريكايي تا ساركوزي فرانسوي، جايي ندارند؛
از اين دوميليارد نفر؛ بودند كساني كه با ديدن كت قرمزها؛ رگ استعماري شان بيرون مي زد و ياد مي كردند از شلاق تبختر و غرور استعماري بر بدن رنجور ملت هايشان
اين سلطنت بريتانيا است كه  نزديك به ۶۰سال تلاش كرده؛ چهره ي خود را مليح نشان دهد؛ تا نسل جديد نداند و فراموش كند نقش سلطنت بريتانيا را در سقوط دولت ملي مرحوم مصدق؛ سنگ اندازي استقلال هند؛ عراق و مسئله فلسطين و ….

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.