ديكتاتور وابسته؛ ديكتاتور مستقل

تفاوت دیکتاتور مستقل و وابسته؛ این روزها به خوبی نمایان است؛ دیکتاتورهای وابسته مثل محمدرضا پهلوی؛ بن علی؛ و حسنی مبارک با اندک اعتراضی؛ قدرت را به اشاره پدرخوانده رها می کنند؛ اما دیکتاتورهای مستقل؛ مثل جنرال دیوانه؛ معمر قذافی؛ با چنگ و دندان از قدرت و سلطنتش دفاع می کند؛ چه باک که هم وطن بیشتری را هم بکشد؛ یا مادران فراوانی را بی فرزند و بی شوهر کند؛

بيست و هشت مرداد و كودتادرماني آمريكا

كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲  و سرنگوني دولت محمد مصدق علاوه بر عرصه سياسي ايران در سياست جهاني هم اين تاثيرات عميقي برجاي گذاشت. احياء و تقويت حاكميت خوكامه و اقتدارگراي محمدرضا شاه پهلوي و از بين رفتن باقي مانده ناچيز قانون اساسي مشروطه از مهمترين تاثيرات عمليات آمريكايي – انگليسي آژاكس در ايران بود.
در سياست جهاني هم كودتاي موفق كروميت روزولت پسر ارشد تئودر روزولت  باعث شد سازمان سيا اعتماد بنفس زيادي پيدا كند و آمريكا در هرجاي جهان كه با ساختار سياسي مشكلي داشت، با نسخه كودتادرماني سازمان سيا، براي رسيدن به اهداف خود گام بردارد: گواتمالا، اندونزي، برزيل، شيلي و …
با گذشت  ۵۸ سال از كودتاي ۲۸ مرداد، هنوز برخي از تاثيرات عميق آن در عرصه سياست ايران به چشم مي خورد كه از آن جمله مي توان به بي اعتمادي شديد حاكميت  به احزاب اشاره كرد.
:: فهرست مداخلات آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم كودتاي ۲۸ مرداد در ويكي پديا عكس هاي ۲۸ مرداد در موسسه مطالعات تاريخ معاصر
پيشنهاد كتاب: يكي از جديدترين كتاب هاي نوشته شده درباره كودتاي ۲۸ مرداد، كتاب «همه مردان شاه» اثر استفان كينزر است كه در ايران ترجمه هاي متعددي از آن منتشر شده. كينزر در اين كتاب كودتاي ۲۸ مرداد را به صورت داستاني مستند روايت مي كند. به نظرم يكي از نكات برجسته كتاب روايت مباحث و مذاكرات صورت گرفته در آمريكا و انگليس براي انجام عمليات آژاكس است. كينز در كتابش به يك نكته ظنز در فرايند اجراي كودتا اشاره مي كند: كودتا قرار بود پنج شنبه ۲۲ مرداد اجرا شود كه اجرا كنندگان با بيان اين كه پنج شنبه  و جمعه روز تعطيل ايراني هاست و آنها در اين روز هيچ كاري انجام نمي دهند از جمله كودتا، تاريخ ديگري را معين مي كنند.
PDF كتاب همه مردان شاه كتاب صوتي همه مردان شاه، ترجمه رضا بليغ