سياحت نامه محرمانه؛ دريچه اي به دوران تاريك استالين

خاطره جمعي هم نسلان من از اتحاد جماهير شوري، چيزي جز ماه گرفتگي پيشاني ميخاييل گرباچف نيست، در حالي كه پدرانمان با آثار نويسنده هاي انقلابي شوروي و انقلابيون چپي و اعضاي حزب توده آشنايي زيادي داشتند. كتاب «سياحت نامه محرنامه» نوشته رضا علامه زاده، دريچه اي است به ظلم ها، خشونت ها، تقديس گرايي هايي، اعتراف گيري ها و فضاي سياسي و اجتماعي حاكم بر مردم اتحاد جماهير شوروي در دوره استالين.
رضا علامه زاده در حالي كه مشغول تهيه فيلم مستندي از نويسندگان مشهور و مغضوب هيات حاكمه حزب و ك.گ.ب بود به مدارك و اسنادي دست يافته و يادداشت هايي را تهيه كرده است كه دوران ‍ژوزف استالين را به خوبي به تصوير مي كشد. او در كتاب «سياحت نامه محرنامه» سرنوشت ميخاييل بولگاكف، آندره ئي پلاتونوف، اوسيپ ماندلشتام و ايزاك بابل را به زباني داستاني بيان مي كند.
براي ترسيم فضاي حاكم بر فرهنگ روسيه اين جمله ماكسيم گوركي(آلکسی ماکسیموویچ پِشکوف) بهترين راهنما است: «دولت اتحاد شوروي، هر حقي را براي نويسندگان قايل است جز حق بد نوشتن!» دستگاه اطلاعاتي حزب كمونيست شوروي، ك.گ.ب اگر با محدود كردن و به فقر كشاندن چهره هاي فرهنگي مجبور به سكوتشان نمي شد، با استفاده از روش هاي ساده شكنجه با داغ و درفش هر آنچه مي خواست از آن ها مي گرفت و سرانجام يا به جوخه اعدام مي سپردشان يا تبعيد به ارودگاه هاي كار اجباري در سيبري!
براي درك كاركرد شكنجه كافي است اعترافات ايزاك بابل نويسنده مشهور روس را مدتي بعد از مرگ ماكسيم گوركي (چهره نخست ادبي دوران استالين و دوست بابل) و بعد از بازداشتش بخوانيد: انقلاب براي من نوشتن را ممكن ساخت و راه من را به سوي كاري شاد و مفيد باز كرد. فردگرايي ذاتي من و نظرات نادرست ادبي ام ونقوذ تروتسكيست ها كه از آغاز فعاليت ادبي ام با آنها حشر و نشر داشته ام، مرا واداشت كه اين راه را ترك كنم. هر ساله نوشته هايم كمتر مفيد به حال خواننده شوروي و بي از پيش دشمن او شد. به خاطر همين شكاف، چشمه ي الهام هنري ام شروع به خشك شدن كرد. … رستگاري در زندان به سراغم آمد. در همين چندماهي كه در زندان بودم شايد بيش از تمام زندگي گذشته ام به ادارك رسيدم و نظراتم را دوباره بررسي كردم. اشتباهات و جرائم زندگي ام و نيز پوسيديگي و خطاكاري گروهي كه در ميانشان بودم با روشني وحشتناكي در مقابلم ظاهر شد. با تمام وجود احساس مي كردم كه آنها نه تنها دشمنان مردم شوروي و خائن بودند بلكه نگاهي به جهان ترويج مي كردند كه از هر جهت مقابل سادگي، روشني، شادماني و سلامتي جسمي و رواني بود.
ايزاك بابل تاكيد مي كند: «در طول بازجويي هايم كه مملو از اشتياق من به تطهير و ندامت است، بي آن كه به خودم رحم كنم جرائمم را بازشمردم.»
براي فهم اين كه چگونه اقليتي توانستند ميليون ها چهره ي فرهنگي را محصور و محدود و چندصد ميليون نفر را كنترل كنند كافي است تعبير ميلوان جيلاس در كتاب «طبقه جديد» كه ۱۳۵۲ توسط دانشگاه تهران به فارسي منتشر شده، درباره وضعيت اجتماعي شوروي را بخوانيد : در يك كلام مي توان گفت آن چه در شوروي و كشورهاي اقمارش رخداده است به وجود آمدن طبقه جديدي است كه نه برده دار، نه زمين دار و نه سرمايه دار است ولي از تمامي امتيازات اين سه طبقه در دوران هاي مختلف تاريخي بهره مندست. اعضاء اين طبقه جديد مقامات بالاي حزب كمونيست اند كه مشاغل اصلي دولتي، نظامي و امنيتي را اشغال كرده اند.
سياحت نامه محرمانه
رضا علامه زاده
چاپ اول: ۱۳۸۴، هزار نسخه
شابك: ۸-۲۲۵-۳۵۱-۹۶۴
انتشارات: نگاه

سناريوي نچسب ترور سفير عربستان در آمريكا؛ وقتي مرغ پخته خنده اش مي گيرد

منصور ارباب سيار توسط سازمان هاي امنيتي آمريكا از يك ماه پيش بازداشت شده است. Suspect Manssor Arbabsiar is a 56-year-old naturalized U.S. citizen.

وزير دادگستري آمريكا دو ايراني به نام هاي “غلام شکوری” و “منصور ارباب سیار” را به  تلاش براي ترور سفیر عربستان در  واشنگتن متهم كرد و از بازداشت يك ماه پيش منصور ارباب نصير ايراني – آمريكايي ۵۶ ساله  در فرودگاه جان اف كندي نيويورك خبر داد. مقامات آمريكايي نيروي قدس سپاه پاسداران را مسئول طراحي اين عمليات معرفي كردند و گفتند باراك اوباما از پنج ماه پيش اين عمليات امنيتي را زيرنظر داشت! آن ها كشف اين عمليات را يك پيروزي بزرگ براي سيستم امنيتي ايالات متحده خواندند! چند نكته در اين رابطه به نظرم مي رسد.
بهار عربي و شكنندگي عربستان
شرايط سياسي حاضر و بهار عربي كه اوضاع منطقه و اعراب را دگرگون كرده، بيشترين نگراني را در هيات حاكمه متحجر و اقتدارگراي عربستان سعودي ايجاد كرده است نه ايران. عربستان اين منبع بنيادگرايي ديني و مصدر تروريسم ديني كه اينك  اسلافش، تونس و مصر، دگرگون شده اند و  با چنگ و دندان از بحرين و يمن محافظت مي كند تا حاكميت هاي خودكامه اش باقي بمانند، بيشترين ترس و نگراني را از بهار عربي دارد. از سوي ديگر بعيد نيست عربستان كه ايران را مسئول ناآرامي هاي سياسي-اجتماعي روزهاي اخير خود مي داند، آمريكا را مجبور به پذيرش چنين سناريويي براي به انفعال كشاندن ايران كرده باشند.
مرغ پخته هم خنده اش مي گيرد!
ادعاي اين كه عامل اين سناريو كه به ادعاي آمريكايي ها ، عضو نيروي قدس است  برود به يك ناشناس ديگر كه كارتل مواد مخدر در مكزيك است  سفارش كار دهد، مرغ پخته را هم به خنده مي اندازد. اين چه نيروي عملياتي است كه چنين طرحي را مي رود در يك بزرگراه، جار مي زند! اين حرف شبيه ادعاي دريافت يك ميليارد دلار توسط اصلاح طلبان  از عربستان سعودي است!
تحريم بيشتر؟!
در حالي كه روابط خارجي ايران محدود شده است به كشورهاي همجوار و پيكسل هايي در نقشه جغرافي، اگر با طرح اين سناريو به دنبال افزايش فشار سياسي بر روي مقامات تهران هستند كه بعيد است دستاوردي داشته باشد. با اين همه تحريم نظامي، هوايي، اقتصادي و تكنولو‍ژيك، با يكي دو تحريم بيشتر، وضعيت ما خيلي تفاوتي نمي كند.
آگهي تبليغاتي آمريكا براي نيروي قدس
پخش اين سناريو نكته جالب ديگري هم دارد؛ نيروي قدس با هزينه آمريكاهايي بسيار توانمند نشان داده شد. آنگونه كه آمريكايي كشف اين سناريو خيالي! را دستاوردي بزرگ براي خود مي پندارند، شهروند خاورميانه اي كه دل خوشي از سياست هاي آمريكا ندارد و رفتار دوگانه آنها در حوزه حقوق بشر و دموكراسي و حمايت شان از حكام مرتجع را لمس مي كند برداشت متفاوتي از اين اتفاق مي كند.

عادل الجبير ۴۹ ساله از سال ۲۰۰۷ و دوره زمام داري جورج بوش سفير عربستان در آمريكا است.

 

شب ۱۸ مهر ۱۳۹۰ از آن شب هاي ماندگار شد؛ ايران ۶ بر صفر بحرين را درهم شكست، رونمايي از سناريوي جديد آمريكا براي ايران و موافقت حماس با مبادله گلعاد شاليط خلبان اسراييلي با ۱۰۰۰ فلسطيني.