امام در پاريس متحول شد

وارد كه مي شوي، فضايش متفاوت تر از آن چيزي است كه  تصور كرده اي؛ طراحي داخلي و نورپردازي كاملا با آنچه در آنجا جريان داشت هماهنگ بود: شهر كتاب مركزي، در خيابان شريعتي كمي بالاتر از خيابان مطهري. در كنار محصولات ارزشمند و متنوع، اتفاق جالبي هم در حال جريان بود. صداي صادق طباطبايي از بلندگوي مجموعه پخش مي شد. از جوان خوش لباس و خوش اخلاق پرسيدم برنامه كجاست؟ با لبخند گوشه اي را نشان داد:  دالاني محصور شده بين كتاب ها كه حاضران بين آن روي صندلي و چهارپايه نشسته بودند. با كمي جابجايي جاي مناسبي پيدا كردم، در بخش گرافيك و هنر مفهمومي! صندلي هاي جلو در كنار ديگران، ۴-۳ دانش آموز نشسته اند و بيشتر حاضرين را افراد چهل و چند ساله و مسن تر پر كرده اند. دكتر در بالاي دالان پشت به تابلوي شهركتاب و رو به جمعيت نشسته بود. روي ميز ليوان و بطري آب بود و چندين مجلد از كتاب سوم خاطرات دكتر. مجري با صدايي رسا و نافذ گه گاه حرف سخنران را قطع مي كرد و سئوالي مي پرسيد و تا پايان هم اجازه سئوال شفاهي حاضران از مدعو برنامه را نداد.

حسين شاه حسيني و صادق طباطبايي؛ در جلسه ناگفته هايي از انقلاب اسلامي، شهر كتاب مركزي، شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰

۱٫ ناگفته هاي انقلاب اسلامي عنوان كتابي بود كه در سال هاي ابتداي پيروزي انقلاب توسط دكتر ابراهيم يزدي نوشته شد و به برخي رويدادهاي ماه هاي پاياني انقلاب، اشاره مي كرد و عنوان برنامه عينا مانند آن كتاب بود.
۲٫ صادق طباطبايي ناگفته را مطرح نكرد كه قبلا نگفته باشد يا در كتاب خاطراتش نيامده باشد. اما بازخواني آن خاطرات از زبان خودش جذاب بود.
۳٫ امام در پاریس متحول شد؛ اين كليدي ترين حرف و ناگفته صادق طباطبايي بود، وي با تشريح وضعيت سياسي، رسانه اي و امنيتي انقلابيون در نوفل لوشاتو  تاكيد كرد:  خواهرم گفتند بار آخر كه امام را در نجف ملاقات كرده بودم ايشان نوعي حيراني و حرمان داشتند و آثار كهولت سن در ايشان پيدا بود اما اكنون كه در پارس امام را ديدم بسيار شاداب و سرزنده بودند(نقل به مضمون). طباطبايي ادامه داد: اين تغيير در بعد فقهي امام هم بسيار تاثير گذاشت و تا پايان عمر با ايشان بود. به عبارت ديگر امامِ پاريس بسيار متفاوت تر از امام نجف بود. جاي آن داشت كه دكتر قدري بيشتر دراين باره صحبت مي كرد.
۴٫ دكتر طباطبايي بازهم تحليلي كه سقوط شاه را مبتني بر خواست قدرت هاي غربي مي داند رد كرد.
۵٫ حضور حسين شاه حسيني از اولين اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي ايران و گفتگوي وي از نكات جالب اين برنامه بود. شاه حسيني تا زمان شهيد رجايي مسئوليت سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك ايران را برعهده داشت. دبا ايشان احوال پرسي كردم مي گفت: چرا گفته نمي شود چگونه پيش نويس قانون اساسي در خبرگان اول كنار گذاشته شد.
۶٫ به دكتر طباطبايي گفتم: در آمريكاي دهه ۱۹۷۰ دو ديدگاه درباره ايران وجود داشت يكي تيم اقتصادي و شخص وزير خزانه داري و ديگر برژينسكي و وزارت امورخارجه كارتر. اولي به دنبال جايگزين كردن ايران بود و دومي به دنبال تثبيت. گروه اول به صورت محرمانه با عربستان بر سر وضعيت توليد نفت و قيمت آن چانه زني مي كردند و گروه ديگر ايران و جزيره ثبات مي دانستند. مي خواستم نظرش را درباره نقس عربستان در آن مقطع جويا شوم و اين كه چرا در اين باره مطلبي منتشر نشده ، گفت: اين مسئله مهمي است و زمان مناسبي مي خواهد تا درباره آن صحبت كرد.

گزارش ايسنا

دسته‌هادسته‌بندی نشده