دغدغه های رسانه ای جهان عرب

چندی پیش برای یک پروژه در حوزه IT به رادیو ایران رفته بودم که در این  برنامه اگر  آن پروژه را نگرفتم یک کتاب جالب پیدا کردم.  « مجموعه مقالات همایش امنیت رسانه ای جهان عرب : دغدغه های رسانه ای جهان عرب » ترجمه محمد اعتضاد السلطنه که اتفاقا دایی یکی از دوستان است و اداره کل پژوهش های رادیو آن را منتشر کرده است.

کتاب مقالات خیلی مفید، کاربردی و اسنادی در حوزه رسانه و تعامل رسانه های محلی و جهانی دارد.
البته صرف نظر از پیشگفتارش که زیادی ایدئولوژیک و شعارزده است .
فهرست مقالات:
پیام رسانه ای و عناصر تشکیل دهنده آن در قرن آینده. نبرد بر سر ارتباط با مردم بین مرجعیت امت و بزه کاری نوین.
نقش رسانه  و تاثیر فزاینده آن بر حیات اجتماعی. پخش مستقیم ماهواره ای و بازتاب آن بر خانواده .
نقش نظارت و قانون گذاری در مقابله باخطرات پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای. مشکل رسانه و راه حل آن. پروژه اتحادیه جهانی دانشمندان اسلامی. بازاریابی تولید هدفمند و مشکلات‌  آن. تجربه  ART درباره امنیت و پشتیبانی رسانه ای.
نقش تلویزیون در تحقق امنیت اجتماعی و اخلاقی.
مسابقه رسانه ای نوین: بررسی مقدماتی همایش امنیت رسانه ای.

دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید