ادوارد سعيد

ادوارد سعيد؛ دكتر حميد عضدانلو
ناشر: دفتر پژوهش هاي فرهنگي

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه
چاپ اول: ۱۳۸۳
شابك: ۰-۰۲۹-۳۷۹-۹۶۴

فهرست
فصل يكم: خلاصه اي از زندگي و آثار ادوارد سعيد (۱۹۳۵-۲۰۰۳)
فصل دوم: ادوارد سعيد و نظريه شرق شناسي
فصل سوم: سعيد و پوشش خبري اسلام
فصل چهارم: روشنفكر
فصل پنجم: روشنفكر از ديدگاه سعيد

دیدگاهتان را بنویسید