ادوارد سعید

ادوارد سعید؛ دکتر حمید عضدانلو
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه
چاپ اول: ۱۳۸۳
شابک: ۰-۰۲۹-۳۷۹-۹۶۴

فهرست
فصل یکم: خلاصه ای از زندگی و آثار ادوارد سعید (۱۹۳۵-۲۰۰۳)
فصل دوم: ادوارد سعید و نظریه شرق شناسی
فصل سوم: سعید و پوشش خبری اسلام
فصل چهارم: روشنفکر
فصل پنجم: روشنفکر از دیدگاه سعید

دیدگاهتان را بنویسید