در پي آن حكايت ها؛ احسان نراقي

در پي آن حكايت ها (جلد دوم)
احسان نراقي
چاپ اول: تابستان ۱۳۸۲
شمارگان: ۳۱۰۰
ويرايش: مصطفا خلجي
چاپ و صحافي: بهمن
طرح روي جلد: حميدرضا وصاف
شابك: ۸-۵۶-۵۹۲۵-۹۶۴
ناشر: حكايت قلم نوين

كتاب كه بعد از آن حكايت ها منتشر شد، مجموعه گفت گوهايي است كه درباره اين كتاب بيشتر و برخي مطالب ديگر هرچند كه مطالب تكراري زياد دارد.

 

 

 

فهرست كتاب
= گفت و گو
تحولات ايران و روند جهاني شدن
بنا كردن خانه اي در خورد پيل
اميد اصلاح تا لحظه ي انقلاب
حكايت هاي ناگفته
سياست خارجي ايران
سكوت مسئولان در هر دو رژيم
انقلاب در ميانه ي سنت و تجدد
بحران مديريت فرهنگي در ايران
مهم، نمردن انديشه است
توهم بيمارگونه ي توطئه
ارتش، ساواك و ناكارآمدي رژيم پهلوي
مي در ساغر نوشت

= نقد
تداوم سنت نصيحت الملوك
احسان نراقي و سياست ايراني
همدلي و همياري، به جاي دشمني و ويراني
نه سياه و نه سفيد
جايگاه ايرانيان در تمدن جهاني
نگاهي به آن حكايت ها
محيط خانوادگي و ويژگي هاي احسان نراقي
حكايت آن حكايت ها

= پيوست
سازمان مجاهدين خلق

دیدگاهتان را بنویسید