تئوري توطئه در ايران

جستارهايي درباره ي تئوري توطئه در ايران
يرواند آبراهاميان
احمد اشرف
محمدعلي همايون كاتوزيان

گردآوري و ترجمه: محمدابراهيم فتاحي

نشر ني
چاپ اول: ۱۳۸۲
چاپ چهارم: ۱۳۸۶
شابك: ۹۶۴-۳۱۲-۶۷۲-۲

پيش گفتار مترجم: نگاهي به ادبيات موضوع
تعاريف و مفاهيم
پيشينه
علل توسل به تئوري توطئه
سخن پاياني درباره اين مجموعه

پارانويد در سياست ايران؛ يرواند آبراهاميان
مقدمه
دلايل نوسل به تئوري توطئه
نمودها
پيامدها

توهم توطئه؛ احمد اشرف
پيداش توهم توطئه در وضعيت نيمه استعماري
توهم توطئه هاي شيطاني دشمنان ايران
جذابيت توهم توطئه براي ايرانيان

خليل ملكي، رد تئوري توطئه و پيشبرد جامعه مدني؛ محمدعلي همايون كاتوزيان
يادداشتي درباره روشنفكري ايراني
روشنفكري غيرعادي
چكيده اي از زندگي نامه
خط مشي سياسي ملكي
امتناع و رد تئوري توطئه در سياست
گفت و گو، دموكراسي و رفورم
نتيجه گيري

ضميمه: گزارش دستگيري خليل ملكي
متن كيفرخواست دادرسي ارتش بر ضد رهبران جامعه سوسياليست ها

كتاب مستند و مفيدي در اين زمينه است، به ويژه آنجا كه نمونه هاي مستند از تاريخ معاصر ايران مي آورد.

بخش هايي مختصر از كتاب
علل توسل به تئوري توطئه
توجيه ضعف هاي داخلي
ساده كردن تحليل و ايجاد حالت اقناع
كاستن از انتقاد به بهانه ي بهره گيري بيگانگان
ايجاد نفرت رواني از بيگانگان و سركوب آنان

در تعريفي ديگر تئوري توطئه، نداشتن اعتقاد يا باور نكردنِ شكل ظاهري رويدادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي عنوان شده است.

ويژگي سياست در ايران درجه ي بالاي پارانويا به همراه بي اعتمادي، نا امني و چند دستگي است.

ويژگي شگفت انگيز رسم هاي كودكانه در بزرگسالان به مسائل زير منتج شده است: پارانويد(سوءظن به ديگران)، ناامني، بدگماني، تنفر و بيزاري، رياكاري، چاپلوسي، فريب كاري، بيگانه ترسي، فرصت طلبي، ترس ، خودبيني، و خودبزرگ بيني.

دو ايراني هرگز نمي توانند با يكديگر كار كند حتي اگر اين كار براي گرفتن پول از شخص سوم باشد

دیدگاهتان را بنویسید