تئوری توطئه در ایران

جستارهایی درباره ی تئوری توطئه در ایران
یرواند آبراهامیان
احمد اشرف
محمدعلی همایون کاتوزیان

گردآوری و ترجمه: محمدابراهیم فتاحی

نشر نی
چاپ اول: ۱۳۸۲
چاپ چهارم: ۱۳۸۶
شابک: ۹۶۴-۳۱۲-۶۷۲-۲

پیش گفتار مترجم: نگاهی به ادبیات موضوع
تعاریف و مفاهیم
پیشینه
علل توسل به تئوری توطئه
سخن پایانی درباره این مجموعه

پارانوید در سیاست ایران؛ یرواند آبراهامیان
مقدمه
دلایل نوسل به تئوری توطئه
نمودها
پیامدها

توهم توطئه؛ احمد اشرف
پیداش توهم توطئه در وضعیت نیمه استعماری
توهم توطئه های شیطانی دشمنان ایران
جذابیت توهم توطئه برای ایرانیان

خلیل ملکی، رد تئوری توطئه و پیشبرد جامعه مدنی؛ محمدعلی همایون کاتوزیان
یادداشتی درباره روشنفکری ایرانی
روشنفکری غیرعادی
چکیده ای از زندگی نامه
خط مشی سیاسی ملکی
امتناع و رد تئوری توطئه در سیاست
گفت و گو، دموکراسی و رفورم
نتیجه گیری

ضمیمه: گزارش دستگیری خلیل ملکی
متن کیفرخواست دادرسی ارتش بر ضد رهبران جامعه سوسیالیست ها

کتاب مستند و مفیدی در این زمینه است، به ویژه آنجا که نمونه های مستند از تاریخ معاصر ایران می آورد.

بخش هایی مختصر از کتاب
علل توسل به تئوری توطئه
توجیه ضعف های داخلی
ساده کردن تحلیل و ایجاد حالت اقناع
کاستن از انتقاد به بهانه ی بهره گیری بیگانگان
ایجاد نفرت روانی از بیگانگان و سرکوب آنان

در تعریفی دیگر تئوری توطئه، نداشتن اعتقاد یا باور نکردنِ شکل ظاهری رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عنوان شده است.

ویژگی سیاست در ایران درجه ی بالای پارانویا به همراه بی اعتمادی، نا امنی و چند دستگی است.

ویژگی شگفت انگیز رسم های کودکانه در بزرگسالان به مسائل زیر منتج شده است: پارانوید(سوءظن به دیگران)، ناامنی، بدگمانی، تنفر و بیزاری، ریاکاری، چاپلوسی، فریب کاری، بیگانه ترسی، فرصت طلبی، ترس ، خودبینی، و خودبزرگ بینی.

دو ایرانی هرگز نمی توانند با یکدیگر کار کند حتی اگر این کار برای گرفتن پول از شخص سوم باشد

دیدگاهتان را بنویسید