استالینیسم

۱. ایام اربعین حضرت سید الشهدا تعزیت باد… أَلسَّلامُ عَلَى الْجُیُوبِ الْمُضَرَّجاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الشِّفاهِ الذّابِلاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى النُّفُوسِ الْمُصْطَلَماتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَْرْواحِ الْمُخْتَلَساتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَْجْسادِ الْعارِیاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الْجُسُومِ الشّاحِباتِ، أَلسَّلامُ عَلَى الدِّمآءِ السّآئِلاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِ، أَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤُوسِ الْمُشالاتِ، أَلسَّلامُ عَلَى النِّسْوَهِ الْبارِزاتِ، أَلسَّلامُ عَلى حُجَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ… زیارت ناحیه مقدسه: متن کامل و ترجمه

۲. اخیرا جلد اول کتاب آن حکایت ها که مجموعه گفت و گوهای هرمز کی با دکتر احسان نراقی است را می خوانم و آن قدر شیرین وهمراه با طنز بود که در چند ساعت اول  ۱۹۰ صفحه اش را خواندم. قسمتی از آن را برایتان نقل می کنم.
… اگر بخواهیم استالینیسم را خلاصه کنیم باید بگوییم اساس آن بر چند محور است: اول دروغ و تزویر؛ یعنی رژیم از گفتن عجیب ترین دروغ ها پروایی ندارد. دوم، مخلوط کردن ایدئولوژی فلسفی با سیاست دولت؛ یعنی هرگونه ایراد و اعتراض به یکی از این دو خیانت به دیگری محسوب می شود. (شبیه سیاه ترین ادوار کلیسای واتیکان) سوم، استیلای ترس در جتمعه و این که هیچ کس به فردای خود اطمینان نداشته باشد… چهارم، رفتار دوگانه؛ یعنی تظاهر به یک فکر و ایده، بدون داشتن اعتقادکامل… پنجم، روا نداشتن هیچ گونه اصول اخلاقی… لنین که با استالین این مکتب را وجود آورد، کوچکترین ارتباطی با بنیاد افکار مارکس و انگلس نداشت، ولی هرچه از افکار مارکس دورتر می شدند، خودشان را بیشتر به آن افکار می چسباندند؛ نظیر سران کلیسای واتیکان در قرون وسطی که هرقدر بیشتر از افکار و روحیات مسیح دورتر می شدند، بیشتر به آن تظاهر می کردند….
هرگونه برداشت در رابطه بین استالینیسم و حوادث اخیر ممنوع می باشد!!

۳. متاسفانه علیرغم برنامه ریزی که کرده بودم نتوانستم در هم اندیشی بررسی اندیشه های امام موسی صدر که با عنوان «امام موسی صدر سرشار از مفاهیم راهگشا» شرکت کنم. وبلاگ شارح که فعالین و علاقمندان امام موسی صدر است گزارش هایی از برنامه منتشر کرده است. چند وقتی است دوست عزیز ما آقای محمودی هم به جمع فعالین اینترنت در حوزه امام موسی صدر پیوسته اند. هرچند که دیرآمدند اما ایشان گنجینه ایست از اطلاعات و داستان های امام.
وبلاگ های جدید : کتابشناخت امام موسی صدر  جام حکمت خاطرات امام موسی صدر