ادب قدرت؛ ادب عدالت

ادب عدالت ؛ ادب قدرتعبدالکریم سروش
انتشارات صراط
بهار ۱۳۸۶

این کتاب مجموعه ای است از سخنرانی های سروش در باب عدالت و قدرت که پیشتر قرار بود در قالب دفتر سیاست نامه سوم. اما ظاهرا حجم خطابه ها چنان بیش شد که اوراق یارای حمل آن را نداشتند!

هنگامی که کتاب را با دلمشغولی حوزه اندیشه خریدم، گمانم این بود که لب مطلب در این حوزه باشد و دلایل همه عقلی باشد، اما بعد از مطالعه چنین برداشت کردم که هر چند در برخی جاها اندیشه های جالبی مطرح شده است اما روح قالب اثر سیاست زده است و با بازی سیاست سعی در جاانداختن اندیشه دارد. به قولی: چانه زنی از بالا فشار از پایین!

دیدگاهتان را بنویسید