آخرین تلاش ها در آخرین روزها مطالبی ناگفته پیرامون انقلاب اسلامی ایران

 دکتر ابراهیم یزدی سخنان امام خمینی را ترجمه می کندنام کتاب: آخرین تلاش ها در آخرین روزها      مطالبی ناگفته پیرامون انقلاب اسلامی ایران
نویسنده: دکتر ابراهیم یزدی
انتشارات: قلم
چاپ ششم، تابستان ۱۳۶۸
چاپ اول، اردیبهشت ۱۳۶۲

فهرست:
پیشگفتار
بازدکردن دریچه ها؛ از آموزگار تا شریف امامی
روی کار آمدن ازهاری
تلاش مجدد برای تشکیل کابینه ائتلافی
انتصاب بختیار
عکس العمل در برابر انتصاب بختیار
کنفرانس گوادلوپ و پیام کارتر به امام و پاسخ امام
تحولات بعد از کنفرانس گوآدلوپ
نگرانی از اثرات انقلاب ایران
ارتش و خروج شاه
انتشار برنامه سیاسی امام
تشکیل و انحلال شورای سلطنت
استعفای سیدجلال الدین تهرانی رییس شورای سلطنت
تماس بختیار با شورای انقلاب
بختیار از زبان نزیه
پیام بختیار به امام
مصاحبه مهندس بازرگان
ادامه تلاش ها
بیانیه بخیتار در مورد سفر به پاریس
بیانیه امام در مورد سفر بختیار
مکالمه تلفنی شهید مفتح و مصاحبه بختیار
تحریف و جنجال خبرگزاری ها
استعفای بختیار
بستن فرودگاه ها و توطئه هواپیماربایی
جنگ سیاسی – روانی، شایعات و اتهامات
آخرین دوئل
سفر و ماموریت هایزر به ایران
امضای تفاهم نامه با‌ آمریکا
طرح عملیات نجات
تماس ها و ارتباطات بین المللی

بخش ضمایم
مذاکرات سیا و ساواک
– ملاقات فلتمن رابط سیا با مقدم رییس ساواک، ۱۲ شهریور ۱۳۵۷
– ملاقات فلتمن با مقدم، ۹ آبان ۱۳۵۷
– ملاقات و مذاکرات مقدم با جنرال یوجین تای در سفارت آمریکا ۹ آذر ۱۳۵۷
حمایت و تایید رهبران آمریکا از شاه
– پیام گری سیک به شاه
– پیام برژینسکی به شاه بعد از انتصاب ازهاری
– پیام کسینجر به شاه
– پیام آدمیرال ترنر، رییس سیا به شاه
– پیام نلسون راکفلر به شاه
– پیام سناتورهای آمریکا به شاه
شایعات و اتهامات – توضیحات و پاسخ ها
مسئله کودتای نظامی، طرح عملیات نجات

یادداشت ها و ماخذ

کتاب بسیار مفید و ارزنده ای به ویژه که وقایع برهه حساس از شهریور تا اسفند ۵۷ را خیلی مستند بیان کرده است. با خواندن این کتاب براحتی متوجه می شوید که برداشت و تحلیل های آمریکایی ها از انقلاب ایران چقدر دور از واقعیت و عملیاتی بوده است و آنها از درک واقعیات عاجز بودند. در جایی هم که  جرج بال و دین برون تحلیل نزدیک تر به واقعیت است، نظرات و راه حل های تندروهایی نظامی گرا مانند برژینسکی بر آنها ترجیح داده می شد. حتما کتاب «آخرین تلاش ها در آخرین روزها» ی دکتر یزدی را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید