دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن؛ شهید دکتر بهشتی

دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن
شهید آیت الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی

تهیه و تنظیم: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی
چاپ اول: ۱۳۷۹
چاپ چهارم: ۱۳۸۵
شمارگان:۵۰۰۰ جلد
شابک: ۲-۲۵-۶۸۸۷-۹۶۴
ناشر: انتشارات بقعه ۸۸۳۲۰۹۰۵
:: روجلد کتاب یکی از ضعیف ترین طرح هایی است که ممکن است ببینید.
:: کاش در انتخاب مطالب هم سلیقه بیشتری به خرج می دادند.
:: این کتاب هدیه روزنامه عصر اقتصاد بود به مناسبت پنجمین سال تاسیس و دوام آوردن

کتاب مفید است به ویژه از آن جهت که نسبت روحانیون روشن بین را با متحجرین در مواجهه با دکتر شریعتی به آشکارا بیان می کند:… اما، موضع گیری  جنجالی و جنجال آفرین و تحریکات دار، که با شدت و حدت همراه است… این نوع موضع گیری ها بسیاری از افراد را به یاد چماق های تکفیری می اندازد که در تاریخ درباره عصر تفتیش عقاید کلیسا و قرون وسطی خوانده اند، موجب می شود که زمینه های مثبت و ارزنده نسل جوان تباه شود….
بحث من در اینجا بحث جناب آقای مصباح نیست …. مدرسه ای {مدرسه حقانی} که بخواهد یک مشت انسان لجوج، پرخاشگر بی جا و متعصب تربیت کند که نتوانند با همه ۲ کلمه حرف حساب بزنند چه ارزشی دارد؟ … تحجر، تعصب جمود مطالب را در چارچوب های محدود آوردن و تاختن، هرگز نمی تواند آهنگ تربیت مدرسه باشد، اگر هست بنده از این مدرسه نیستم.
جناب آقای مصباح در بحثی که با ایشان کردم فرمودند من به عنوان اتمام حجت می گویم. گفتم برادر اتمام حجت چیست؟ قبل از اتمام حجت، هدایت مطرح است. اگر هدایت آسیب دید چه اتمام حجتی؟

به خوبی مشخص است در میان موسسین مدرسه حقانی قم که چهره های پرنفوذی را برای جمهوری اسلامی تربیت کرد، گاهی ۲ خط فکری مقابل هم می ایستاده اند، یکی حق روحانیون روشن بین و نزدیک به امام که چهره شاخص شان شهید مظلوم دکتر بهشتی است و جریان دیگر، جریان سطحی نگر و اهل ظاهر که شاخص شان مصباح یزدی است. پاسخ های شهید بهشتی در این کتاب به پرسش مصباح که شهید آن را موضع گیری جنجال آفرین و تحریک آور می خواند، به خوبی عمق و سطح بینش طیف مصباح یزدی آن موقع مدرسه حقانی را آشکار می کند.

فهرست مطالب
– پیش گفتار
– دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن
– شریعتی و مسئله خاتمیت ۱
– شریعتی و مسئله خاتمیت ۲
– نقش شریعتی در جنبش دانشجویی خارج از کشور
– شریعتی، درخششی در تاریخ انقلاب و اسلام
– شریعتی همواره رو به اصالت اسلامی پیش می رفت
– دکتر شریعتی از استعدادها و قریحه های برجسته زمان ماست.

دیدگاهتان را بنویسید