شیعه در تاریخ ایران

شیعه در تاریخ ایران
شیعه چه می گوید و چه می خواهد؟

دکتر سیدرضا نیازمند
انتشارات حکایت قلم ایران
چاپ اول:۱۳۸۳
۶۸۴ صفحه
ISBN: 964-5925-63-0

با آق مصطفای بهمن آبادی صحبت می کردیم که گفت فلانی کتابی را خواندم که خوب است بخوانیش.اجابت کردن و به عاریت گرفتم و مطالعه کردم.
کتاب جالبی است از لحاظ تاریخی به ویژه تا  انقلاب اسلامی. در دوره بعد از انقلاب اسلامی، کتاب تهی می شود و ظاهرا هم بندی! در کل نثر خوبی دارد و خواندش توصیه می شود. همچنین ضمائم کتاب هم جالب است.
از دیگر نکات برجسته کتاب شرح تاریخی و نه سیاسی مشروطیت است که مستندات خوبی دارد و البته غلط دیکته ای و نگارشی فراوان.

دیدگاهتان را بنویسید