لعنت خدا بر ظالمین باد تا ابد

عکس: الفرات

بازهم خبر ناگوار دیگری از عراق، ذهن ها را و روح ها را در غم و اندوه فرو برد. خبری کوتاه و ….. در حمله ای دیگر گلدسته‌های حرم عسگریین(ع) فرو ریخت

شیعیان تا کی باید این اقلیت وهابی را تحمل کنند؟ چه زود وهابیون فتوای مرشد منحرف خود را عملی می کنند.

 

 

 

 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.