چشم در برابر چشم؛ مو در برابر نور

قالیباف و احمدی نژادراستش من نمی دونم چرا همیشه تعامل – تقابل این دو نفر جالبه. تو نفر از یک خواستگاه اجتماعی با اصولی یکسان (اصولگرا) و دیدگاهی متفاوت و متناقض!

هر دو اما در رقابتی سخت به دنبال حکمرانی هستند هر چند که به مدد احزاب پادگانی، دور اول را احمدی نژاد برد، اما قالیباف نیز تلاش های خود را برای راه یابی به کاخ ریاست جمهوری ادامه می دهد و چه اشکالی دارد که مثلا به منوریل که تا دیروز کارشناسی بود، وقعی بگذارد و آن را قبول کند.

به هر حال قالیباف که با چالش نظامی گری دور اول انتخابات را سپری کرد، امروز در شکل رجل سیاسی سعی دارد عملکرد خوبی از خود به جا بگذارد شاید که این بار مقبول مردم افتد. لکن از این جماعت اصولگرا که هر روزی گروه و دسته ای در می آید بعید است که بر روی کسی توافق و تعامل داشته باشند چه در باب مجلس و چه در گام ریاست جمهوری.  با این حال آرزو بر جوانان عیب نیست….
تیتر پست: بازتاب

دسته‌هادسته‌بندی نشده