ارتقاء تناسلی

این ره که می روی به ترکستان است
این ره که می روی به ترکستان است

چندی پیشتر گپ می زدم با یکی از کنسول های ایران، انتقاد می کردم که ما در زمان آقای خاتمی انتقادمان به وزارت خارجه این بود که کُندتر از حضرتش عمل می کند و در دوره رییس جمهور جدید، یارانش باز چنین انتقادی دارند، وارد می کنند و ما می گوییم کارشناسی هم در این دوران کمرنگ تر شد و می بینیم که وزارت خارجه، واقعاً در حد خدمات کنسولی فعال است و کمتر به امور با اهمیت تر علاقه و توجه نشان می دهد.
دوست کنسول ما، لبخندی زد و گفت: دلیل اش روشن است، نظام ارتقاء در وزارت خارجه، نظام ارتقاء تناسلی است. ملاک و معیار انتخاب سفیر و اعزام کارشناس به خارج از کشور، داماد فلان شخصیت شدن و برادر عروس فلانی شدن است.
جوابی داد بس کوبنده و قانع کننده!

:: خبر نیمه فوری: برادر آق مصطفای بهمن آبادی ملقب داماد الطیور، دوشنبه ای که می آید نزد آقای خاتمی، صیغه اش خوانده و ذبحش حلال می شود. پیشاپیش تبریک می گویم به هر دو طرف.

::عکس ویژه: فقط در تهران

 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.